Event

Actea blir partner till TEDxGöteborg

TEDxGöteborg kommer att genomföras den 23 oktober och Actea har valt att vara partner till eventet.  Actea blir samarbetspartner med @TEDxGöteborg! Organisationen TED har gjort sig ett namn världen över med sina uppskattade TED Talks. Profiler som Bill Gates och vår svenska Hans Rosling har båda...

Frukostseminarium den 24 november

Ny forskning om destruktivt ledarskap – en del av alla ledares vardag  Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap. Merparten av tidigare forskning om ledarskap har varit inriktad mot positiva faktorer och hur ledare kan öka organisationens effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.Ny...

Frukostseminarium den 13 oktober

Utveckla dina medarbetare med hjälp av hjärnforskning  Välkommen på ett seminarium som ger dig den senaste neurovetenskapliga forskningen om hur hjärnans behov påverkar vår förmåga till samarbete, motivation och produktivitet.SCARF-modellen ger dig ökad medvetenhet om hur du som ledare kan skapa en miljö som främjar samarbete...

Frukostseminarium den 5 oktober

Ny forskning om destruktivt ledarskap - en del av alla ledares vardag  Välkommen på ett frukostseminarium som ger dig den senaste forskningen om ledarskap. Merparten av tidigare forskning om ledarskap har varit inriktad mot positiva faktorer och hur ledare kan öka organisationens effektivitet och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.Ny...

Leadership Day 12 september

NI KOMMER ATT UNDER ÅRETS EXKLUSIVA LEDARFORUM KUNNA FÖLJA TVÅ SPÅR:Den strategiska kompetensförsörjningen i offentlig sektor – Hur vi kan attrahera och utveckla morgondagens ledare.Praktikfall – Hur vi proaktivt kan arbeta med att utveckla och effektivisera vår offentliga verksamhet och vad vi kan lära från näringslivet.PÅ SCENMaria Högberg...

Frukostseminarium 23 september: Samhällsnytta genom effektiv styrning

Enligt regeringen urholkar dagens styrning tilliten till det offentliga. Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens modell har lett till en ökad administrativ börda och att...

Ledarforum på Marstrand

Actea Consulting bjuder in till ett exklusivt ledarforum under Match Cup på Marstrand.Hur leder man strukturella utvecklingsprojekt i större organisationer? Ledarskapets påverkan? Vad säger forskningen?Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun leder ett större utvecklingsarbete i resan mot en ökad kundnytta. Kungsbacka kommun är en av...

Dags att boka din kompetensutveckling för 2016

Utvecklande Ledarskap och Förändringsledning hos Actea Förändringsledning Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften,...