Nyheter

Senaste nytt från Actea
  • Sort Blog:
  • All
  • Event
  • Nyheter

Ju fler kockar i ledningsgruppen, desto bättre soppa!

Många ledningsgrupper misslyckas med att uppnå sin fulla potential. När forskare världen över försökt hitta lösningen på denna problematik har många av de rådande sanningarna inom forskningen fått omvärderas – och ibland också omkullkastas.Ett av de områden som stötts och blötts är hur sammansättning och...

Frukostseminarium 23 september: Samhällsnytta genom effektiv styrning

Enligt regeringen urholkar dagens styrning tilliten till det offentliga. Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens modell har lett till en ökad administrativ börda och att...

Nya regler för arbetsmiljö

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen ökar och från och med 31 mars i år läggs ett större ansvar på chefen att minska ohälsan genom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket. I tidningen Chef ger Acteas ledarskapsspecialist Eva Forsberg Schinkler praktiska råd kring vardagliga situationer kopplat till de nya...

Bring Your Own Device

Vilka frågor ställs ledningen inför när organisationens mobila enheter används privat?Acteas Martin Brodin forskar kring Information Security Management för mobila enheter.I början av juni var Martin Brodin på 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems i Aten och presenterade en artikel om...

Ledarforum på Marstrand

Actea Consulting bjuder in till ett exklusivt ledarforum under Match Cup på Marstrand.Hur leder man strukturella utvecklingsprojekt i större organisationer? Ledarskapets påverkan? Vad säger forskningen?Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun leder ett större utvecklingsarbete i resan mot en ökad kundnytta. Kungsbacka kommun är en av...

VD:n som inte ville synas

Vad kännetecknar en bra ledare?Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg konsult...