Nyheter

Senaste nytt från Actea

Nyheter


Senaste nytt från Actea
  • Sort Blog:
  • All
  • Event
  • Nyheter

Bring Your Own Device

Vilka frågor ställs ledningen inför när organisationens mobila enheter används privat?Acteas Martin Brodin forskar kring Information Security Management för mobila enheter.I början av juni var Martin Brodin på 12th European Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems i Aten och presenterade en artikel om...

Ledarforum på Marstrand

Actea Consulting bjuder in till ett exklusivt ledarforum under Match Cup på Marstrand.Hur leder man strukturella utvecklingsprojekt i större organisationer? Ledarskapets påverkan? Vad säger forskningen?Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör i Kungsbacka kommun leder ett större utvecklingsarbete i resan mot en ökad kundnytta. Kungsbacka kommun är en av...

VD:n som inte ville synas

Vad kännetecknar en bra ledare?Att kunna inspirera, säger vissa. Att kontrollera, menar andra. Att ha sinne för affärer, kunna se helheter och tänka strategiskt låter som vettiga krav, eller hur? Men enligt forskningen är den i särklass viktigaste påverkansfaktorn något helt annat. Maria Tornberg konsult...

Dags att boka din kompetensutveckling för 2016

Utvecklande Ledarskap och Förändringsledning hos Actea Förändringsledning Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften,...