Archive

Dataskyddsförordningen GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR FÖR SVENSKA KOMMUNER

BAKGRUND - Vad är GDPR? GDPR ”The General Data Protection Regulation” är den engelska förkortning av det som på svenska heter Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta PuL. Syftet är att skydda den...

ILS Integrated logistics support

ILS- OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

Uppdragsgivaren har uppgiften att genomföra en stor modifiering och livstidsförlängning av ett fartygssystem....

Avancerat tekniskt systemstöd

TEKNISK SYSTEMSTÖD

Uppdragsgivaren innehar design-, konfigurations- och driftansvar för ett antal flygande system. ...

Effektivisering offentlig sektor konsult

EFFEKTIVISERING

Från handlingsplan till verklig effekthemtagning....

Förbättrad IT- styrning och kontroll

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

En ny europeisk och nationell reform hade tagits fram och ledde till behov av nya lösningar och system. Kunden behövde stöd i att leda IS/IT-delen av detta program. Insatsen för IT-systemutvecklingen omfattade mer är 100 medarbetare och 120 000 mantimmar per år....

Upphandling och implementering av IT system

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

Behovet var att få stöd med framtagande av business case, driva och koordinera upphandling av nytt IT-system samt att projektleda implementeringen av det nya IT-systemet....

Effektivare underhållsverksamhet

EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

Kunden behövde prioritera sina förebyggande underhållsåtgärder och skapa en effektivare verksamhet där en bristande samverkan var en av utmaningarna....

Konsulter för ledningsgruppsutveckling

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

  KUNDENS UTMANING:   Ledningen hade en utmaning att gemensamt utveckla verksamheten för framtiden utifrån ett omfattande förändringsarbete som präglat verksamheten de senaste åren.   Målet med utvecklingsinsatsen var att stärka ledningsgruppen i uppdraget att leda och utveckla hela verksamheten. Ledningsgruppen skulle enas och anpassa sig till den beslutade målbilden...