Three Column Grid

Check out our work
  • Sort Portfolio:
  • All
  • Integrated Logistics Support
  • IT Management
  • Kommuner och kommunala bolag
  • Myndigheter
  • Näringsliv
  • Verksamhet och Organisation

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN, GDPR FÖR SVENSKA KOMMUNER

ILS- OCH SYSTEMSÄKERHETSARBETE

TEKNISK SYSTEMSTÖD

VERKSAMHETSUTVECKLING MED DRÖNARE

EFFEKTIVISERING

GENOMLYSNING IT-ORGANISATION

FÖRBÄTTRAD IT-STYRNING

UPPHANDLA OCH IMPLEMENTERA IT-SYSTEM

EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

LEDARSKAPSPROGRAM

ORGANISATIONSUTVECKLING