Utvecklande ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL)

Beskrivning av kursen

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. UL är också den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att leda 80- och 90-talisterna.

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.

En vidareutveckling är individuell feedback – som ingår som ett moment i varje utbildning. Vi kallar det för spegling.

”När jag hörde talas om UL blev jag nyfiken på om det skulle passa in i mitt arbete som mental tränare och coachutbildare på Skandinaviska Ledarhögskolan där jag verkar över hela världen.

Och det var det.

 För mig blev det tre dagar med en stark personlig utveckling. Jag använder dagligen UL verktygen, som var få men oerhört enkla att förhålla sig till. UL är totalt befriad från allt lull lull, här är det raka puckar som gäller. Att det är kopplat till forskning gör det ännu bättre då jag själv arbetar med ledarträning.

Speglingen, som var oerhört värdefull, bekräftade mina resurser som ledare.

Rekommenderar varmt utbildningen för alla som tror på människors förmågor!”

Elene Unesthål

Skandinaviska Ledarhögskolan

Innehåll och syfte

Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större tilltro till det som är bra i det du redan gör.

Programmet startar med en 360° bedömning av respektive ledares ledarbeteenden. Fokus ligger på att utveckla dina styrkor och kursen resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Tyngdpunkten under kursdagarna ligger på att arbeta i mindre grupper med andra ledare där du får träna på att coacha andra och själv blir coachad inom dina specifika utvecklingsområden.

Du får också en fördjupad analys och individuell spegling/feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och för Actea exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Speglingen utförs av certifierade konsulter.

Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

Målgrupp

Alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor.

Du får (resultat)

  • 360 graders feedback
  • Individuell feedback
  • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
  • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap
  • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
  • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
  • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare

Upplägg

Kursen startar med två heldagar där vi även arbetar delar av kvällen. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag. Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen. Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare stärker effekterna av ditt ledarskap. Metoden vi använder för din personliga feedback är unik och hjälper dig att lyfta fram din potential på ett konkret och ibland överraskande sätt.

Pedagogik

Programmet är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Tempot är intensivt, med rika tillfällen till reflektion både enskilt och i mindre grupper. Dagarna har ett ”hur-gör-jag-fokus”, vilket innebär en praktisk koppling till vardagen och förmedling av konkreta verktyg som underlättar och stärker det dagliga ledarskapet.

Våra handledare

Alla våra handledare är av Försvarshögskolan certifierade UL-handledare. Samtliga har lång erfarenhet av att utveckla ledare och har ett äkta intresse och ett stort engagemang.

Hämta produktblad

Utbildningstillfällen och pris

Göteborg

27-28 mars + 8 maj

Kurskostnad: 18 500 kr ex.moms

Konferenskostnad och logi:  3 900 kr ex.moms

 

Stockholm

2-3 maj + 18 juni

Kurskostnad: 18 500 kr ex.moms

Konferenskostnad och logi:  3 700 kr ex.moms

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag vad avser Utvecklande Ledarskap. Vi har vidareutveckla konceptet för att säkerställa att ledarna i näringslivet och offentligt sektor får de verktyg och de insikter som de behöver för att kunna tillgodogöra sig mesta möjliga av UL och dess koncept. Vår UL ger deltagare fler verktyg till det vardagliga ledarskapet.

Anmäl dig här eller be om mer information

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatorisk)

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Anmälan till ULJag vill ha mer information om UL

Vilket kurstillfälle är du intresserad av?


Lämna ett meddelande