Title Image

10 egenskaper hos en bra chef

10 egenskaper hos en bra chef

En bra chef med goda ledaregenskaper kan göra all skillnad i världen både för företagets framgång och för den enstaka anställdas trivsel och utveckling. Tyvärr är det enbart ett fåtal arbetsplatser som har förmånen att ha en ledare med bra chefsegenskaper.

Vi spenderar en tredjedel av våra liv tillsammans med medarbetare på jobbet, så varför inte försöka skapa en arbetsmiljö som både uppmuntrar att ha roligt, och stödjer ens produktivitet? Tyvärr vet inte alla hur man blir en bra chef. Men framgångsrika chefer har lyckats lista ut vad som krävs för att uppmuntra och motivera anställda.
Så vad är det som gör en chef bra egentligen? Vad är åtråvärda bra egenskaper hos en chef?

10 egenskaper en bra chef besitter

1. Förmedlar en tydlig vision

Anställda går till jobbet för att åstadkomma en skillnad och göra ett bra jobb.

En chef med bra chefsegenskaper förmedlar en tydlig vision för organisationen som engagerar de anställda genom att få dem att förstå varför de gör vad de gör.

Detta involverar de anställda och får dem intresserade att hjälpa organisationen uppnå sina mål.

2. Kopplar samman vision med dagliga sysslor

En chef med goda ledaregenskaper demonstrerar hur de anställdas uppgifter har en påverkan på det organisationen försöker uppnå.

Detta uppnås genom att påvisa en konkret koppling mellan vad de anställda gör dagligen, och hur det främjar organisationens mål och vision.

En chef uppnår detta genom att skriva smarta mål som stödjer organisationens affärsstrategi.

3. Fastställer konkreta förväntningar

Forskning visar på att stressnivån för en anställd ökar om hen inte har en god uppfattning om vad som förväntas av dem.

En chef med bra chefsegenskaper fastställer konkreta prestationsförväntningar genom att bistå den anställda med en väldigt specifik och konkret beskrivning av deras jobb som beskriver alla de uppgifter hen förväntas åstadkomma och målsättningar.

Handledaren bör diskutera och konkretisera dessa förväntningar via individuell rådgivning.

Allt eftersom prioriteter förändras så behöver man fortsätta kommunicera organisationens förväntningar på de anställda så de har en uppdaterad förståelse om deras jobb och ansvarsområden.

4. Bistår med konstant feedback och handledning

Anställda behöver konstant feedback för att få en insikt i hur väl de uppnår förväntningarna som ställs på dem.

En chef med bra chefsegenskaper hjälper de anställda förstå när de gör ett bra jobb och pratar med dem när de inte uppnår kraven.

Detta kan uppnås genom regelbunden handledning tillsammans med de anställda. Om du ser att de inte gör rätt, påpeka det för dem. Om du ser någonting som behöver ändras, nämn det till dem så fort du upptäcker det.

I många fall uppfattar inte de anställda att de inte uppnår kraven. Det är chefens jobb att hjälpa dem utvecklas och uppnå dem.

5. Ser en människa snarare än en anställd

De anställda vill känna att de behandlas som en individ på en personlig nivå.

En chef med bra ledaregenskaper tar sig tiden att fråga om de anställdas personliga liv och vad de gör när de inte jobbar för att knyta starka relationsband och förståelse mellan varandra.

Anställda känner sig uppskattade när ens chef visar intresse i deras hobbys, familj eller andra intressen.

6. Delar med sig av sin personliga erfarenhet

Bra egenskaper hos en chef innefattar också att dela med sig av sina personliga erfarenheter för att främja starka band på en personlig nivå med anställda.

Genom att dela med sig av både sina bra och dåliga erfarenheter på en personlig nivå blir det lättare att knyta an till sina anställda, och de anställda att knyta an till dig.

7. Gör det roligt på arbetet

Vare sig du jobbar på rullande bandet i en fabrik, välkomnar gäster i receptionen eller programmerar mjukvara på ett kontor så har varje arbetsmiljö möjligheten att bli en rolig och produktiv plats att arbeta på.

Att inkorporera roliga aktiviteter och event i arbetet och utanför ger anställda något att se bra emot och agerar som en bra paus från de vanliga arbetssysslorna.

Simpla saker som ”Casual Friday” eller en videospels-utmaning vid lunchtid är inte bara roligt – det kan också agera som en utmärkt teambuilding övning.

8. Främjar teamutveckling

Olika personligheter och varierande perspektiv kan komplicera interaktionerna i ett team.

Bra egenskaper hos en chef innefattar goda ledaregenskaper som främjar utvecklingen av ett team, vet hur man leder de anställda och får dem att arbeta i samma riktning, mot samma mål.

9. Värdesätter de anställdas perspektiv

En bra chef bryr sig om vad sina anställda tycker och tänker och bistår med proaktiv feedback.

En bra chef förstår att de anställda ofta har svaren till många av de operationella problemen.

När en anställd blir tillfrågad är det också ett sätt att visa hur mycket man värdesätter deras kompetens och erfarenhet.

10. Belönar goda prestationer

De anställda går till jobbet med intentioner om att göra ett bra jobb och borde bli belönade för att de presterar över förväntan gällande arbetskrav.

När en anställd har en god uppfattning om vad som förväntas av dem, har verktygen och träningen att utföra deras jobbuppgifter och blir belönade för deras arbete, så har du skapat de ideala förutsättningarna för en framgångsrik organisation och att de anställda både mår bra och är produktiva.

De anställda går till jobbet och vill göra ett bra jobb, men det är ibland chefen själv som står i vägen för dem att uppnå sin fulla potential. Bra egenskaper hos en chef innefattar att kommunicera organisationens riktning till de anställda, förklara hur de anställda bidrar till vad organisationen försöker uppnå, och tillåter dem att delta i att lösa organisatoriska problem. Detta skapar en arbetsmiljö som de anställda kan vara stolta över och njuter av att arbeta inom.

Så frågan är: Vad för typ av chef är du?

Acteas konsulter inom ledarskapsutveckling

Våra konsulter inom ledarskapsgrupputveckling hjälper dig bli den chef du vill vara, och den chef dina anställda förtjänar.

Kontakta Actea redan idag och skapa de ideala förutsättningarna för din företagstillväxt.