Title Image

5 steg för bättre verksamhetsstyrning

5 steg för bättre verksamhetsstyrning

Att styra en verksamhet åt rätt håll är lika mycket en konst som en vetenskap. Det finns många saker att tänka på för att kunna effektivisera arbetsflöden, identifiera och åtgärda flaskhalsar och skapa förändring. Vi går igenom fem grundläggande steg inom operativ verksamhetsstyrning.  

Analysera den rådande verksamhetssituationen

En av de första stegen är att utföra en nulägesanalys (även kallad situationsanalys). På så sätt kan du skapa dig en objektiv bild av hur företagets verksamhet ser ut just nu, vilket är högst relevant vid förändring av operativ verksamhetsstyrning för företag. Analysen ska svara på följande frågor:

 

  • Hur ser tjänsteutbudet/produktsortimentet ut idag?
  • Vilka resurser kan företaget använda sig av? (Personal, kompetenser, maskiner och så vidare)
  • Hur ser beslutsprocessen ut och är besluten förankrade i personalens verklighet?
  • Hur ser lokalen ut och hur används den idag?
  • Hur ser företagets ekonomiska resurser ut?

Det kommer att dyka upp fler frågor under analysen som bidrar till att skapa en bild över hur företagets verksamhetsstyrning ser ut i nuläget.

Undersök de anställdas uppfattning

En viktig del i alla verksamheter är personalen. Därför är det högst relevant att intervjua personal för att ta reda på hur de upplever verksamheter. Detta är ett sätt att upptäcka eventuella flaskhalsar, problem eller förbättringsområden inom verksamhetsstyrning som personalen själva har upptäckt.

Att prata och framför allt engagera personalen är viktigt även vid ett senare skede av förändringsprojektet. Nya rutiner och processer kan arbetas fram genom diskussion och möten med relevant personal.

Skapa verksamhetsprocesser för olika scenarion

Ett företags operativa verksamhetsstyrning kan förändra allt eftersom förutsättningarna förändras. Hur ska företaget styras ifall det går mycket bra alternativt mycket dåligt? Går det att förbättra företagets verksamhetsstyrning direkt finns det mycket att vinna. En effektivare verksamhet leder till att personalen kan få mer gjort med samma eller mindre medel, vilket i slutändan även påverkar lönsamheten på ett positivt sätt.

Fastställ övergripande mål

En viktig del av verksamhetsstyrning är att fastställa mål. Exakt hur dessa ska se ut beror på själva verksamheten men det är alltid en god idé att sikta på ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Även om målen inte alltid uppnås är resan mot målen minst lika viktig som själva destinationen.

Gör en plan för att nå uppsatta mål

När det kommer till operativ verksamhetsstyrning är det smart att inte bara bestämma mål utan även fastställa en plan för hur dessa mål ska nås. Denna plan kommer sedan att fungera som en karta och hjälpa ledningen att ta beslut samt personalen att förstå varför vissa beslut tas.

Hitta en konsult inom operativ verksamhetsstyrning i Sverige

Det finns många fler saker att tänka på när det kommer till operativ verksamhetsstyrning för företag, inte minst att förändringarna måste vara anpassade till företagets unika verksamhet och förutsättningar. Genom att ta hjälp av en ekonomi- och verksamhetsstyrningskonsult kan du säkerställa att förändringen utförs på ett snabbt och smidigt sätt. För de flesta företag finns det inga interna resurser för att ta tag i en förbättring av processer inom verksamheten, alla är för upptagna med sina arbetsuppgifter. En extern ekonomi- och verksamhetsstyrningskonsult kan se på företagets verksamhet från ett annat perspektiv, samtidigt som de besitter både erfarenhet och kompetens om hur verksamhetsstyrning ska förbättras.

Det finns många konsulttjänster som en ekonomi- och verksamhetsstyrningskonsult kan hjälpa till med. En erfaren konsult har sett det mesta och kan snabbt identifiera eventuella flaskhalsar.

Välj en passande konsult

Att hitta rätt konsult är inte alltid det lättaste. Det finns många sätt att hitta rätt men du kan börja med att undersöka vilka företag som erbjuder tjänster inom styrning av verksamheten eller liknande områden. Därefter kan du undersöka om de har utfört tjänster inom just din bransch. Om konsultföretaget tidigare har utfört liknande uppdrag är sannolikheten stor att de även kan hjälpa ditt företag att nå nya höjder. Hör av dig och boka in ett möte så fort det går. Det är alltid bra att effektivisera styrningen av en verksamhet så fort som möjligt, ju mer effektiv en verksamhet är desto mer lönsam blir den i slutändan.

Effektivitet behöver inte alltid betyda ett bättre resultat, även om detta oftast är effekten. Det kan även handla om att företagets nuvarande resurser används på ett bättre sätt. När rätt personer finns på rätt plats och själva kan ta beslut kommer verksamheten att rulla på smidigare än någonsin förr.