Title Image

Actea förvärvar Framtidsverket

Actea förvärvar Framtidsverket

Actea-koncernen växer och förvärvar Framtidsverket AB. Framtidsverket arbetar för offentlig sektor med syftet att öka attraktionskraften för jobben inom sektorn gentemot studenter och nyutexaminerade. Framtidsverket har sitt huvudkontor i Stockholm och arbetar med organisationer över hela Sverige. I samband med förvärvet öppnar Framtidsverket kontor även i Göteborg. Köpet av Framtidsverket är ett led i Actea-koncernens tillväxtstrategi och genom förvärvet breddar koncernen sitt tjänsteutbud ytterligare. Framtidsverket har bland annat flera tjänster på området employer branding/arbetsgivarvarumärke för offentliga organisationer. Framtidsverkets verksamhet passar väl in i Acteas erbjudande om att verka för ökad samhällsnytta.

– Framtidsverket är en väldigt viktig komponent i vår tillväxtresa där vår gemensamma ambition är att skapa samhällsnytta och effekt i vardagen för företag och organisationer. Genom Framtidsverket kan vi hjälpa offentlig sektor att både hitta, utveckla och behålla individer i början av sin karriär, säger Anders Larsson, vd för Actea

Framtidsverkets vd Maria Högberg ser nya stora möjligheter för Framtidsverket att växa tillsammans med Actea-koncernen.

– Att ingå i Actea-koncernen är helt rätt steg för Framtidsverket. För oss har det hela tiden varit viktigt med ägare med ett starkt samhällsengagemang. Detta tillsammans med den stora kompetens som redan finns i koncernen gör att vi kommer kunna öka kundnyttan genom att utveckla vårt tjänsteutbud, säger Maria.

Läs hela press releasen: https://www.mynewsdesk.com/se/actea-consulting/pressreleases/actea-koncernen-fortsaetter-vaexa-foervaervar-framtidsverket-1765859