Title Image

Actea hjälper till att utmana karensavdraget

Actea hjälper till att utmana karensavdraget

1 jan 2019 träder regeringens nya lagändring i kraft och karensdagen ersätts med karensavdrag. Som ett steg i vårt hälsofrämjande arbete kommer Actea att följa i Wise Groups fotspår och införa ett s.k. ”karensbidrag”, d.v.s. kompensera 80 % av lönen även första sjukdagen. För medarbetare på Actea ska beslutet att stanna hemma om man känner sig krasslig inte vara en ekonomisk fråga. Dessutom skulle risken för smittspridning kunna minska vilket leder till färre sjukdagar totalt sett för bolaget.

Actea kommer att följa den forskning som Göteborgs universitet bedriver i samarbete med Wise Group för att mäta och analysera effekterna av karensbidraget, som ett underlag för vidare beslut i frågan.