Title Image

Actea på Projektverktygsdagen

Actea deltar som sponsor tillsammans med Ln4 solutions kring temat resursplanering på Projektverktygsdagen som arrangeras av Svenskt Projektforum den 30 maj.

Resursplanering är nödvändig och kan vara riktigt enkel – Tänk värdeskapande!

Ställ ALLA dina frågor om resursplanering. Här får du svaren: Hur matrisorganisationen uppnår en balanserad resursplanering för pågående och beslutade projekt och portföljer. Hur man gör en enklare planering i team för agila organisationsformer. Hur en digitaliserad rollinvolverad process ger full transparens för beläggning av kompetenser och medarbetare. Minimera projektledarens administration genom en digitaliserad och inbyggd projektmodell i projektverktyget och tillämpa IPMAs Project Excellence Baseline för kvalitetssäkrade projekt enligt ISO 21505.