Title Image

Actea välkomnar Anna-Karin Nilsson

Actea välkomnar Anna-Karin Nilsson

Anna-Karin har en bakgrund inom statsvetenskap och offentlig förvaltning med inriktning ledning och styrning. Med erfarenhet från den offentliga sektorn och verksamhetsrevision inom kommuner kommer hon bland annat att jobba med organisationsutveckling, processkartläggningar, och genomlysningar. Anna-Karin har även erfarenhet av utbildning och arbete i en internationell miljö vilket har gett henne erfarenhet av olika interkulturella och flerspråkiga miljöer.