Title Image

Actea välkomnar Dick Nummelin

Actea välkomnar Dick Nummelin

Dick har en bakgrund inom flygmaterieltjänst, främst Försvarsmaktens helikoptersystem. Han kommer närmast från den statliga myndigheten Swedac, där han som bedömningsledare utfört tillsyn av ackrediterade organisationer. Han har lång erfarenhet från flygmaterieltjänst samt revisioner av ledningssystem och processer. Dick ser fram mot att bidra med sina erfarenheter i uppdrag inom Acteas affärsområde för försvarssektor.