Title Image

ACTEA VÄLKOMNAR JOHAN JOHQVIST

ACTEA VÄLKOMNAR JOHAN JOHQVIST

Johan är flygvapenofficer i grunden som nu räknar 20 år utanför försvarsmakten. Under dessa år har uppdragen varit inom såväl offentlig som privat marknad. Johan har sedan tidigare varit anställd vid Actea i 8,5 år som konsult. Under denna tiden arbetade han främst som förändringsledare / projektledare och kommer fortsätta med den inriktningen. Johan kommer att utgå från Acteas Göteborgskontor.

Välkommen tillbaka!

KONSULT | JOHAN JOHQVIST | Actea consulting AB