Title Image

Actea välkomnar Lina Larsson

Actea välkomnar Lina Larsson

Lina har de senaste åren arbetat med strategiskt ledningsstöd inom kommunal socialförvaltning, vilket bland annat inneburit genomförande av datainsamling, analyser, och utredningar samt arbete med olika samverkansprojekt och upphandling av verksamhetssystem. Lina är disputerad med en bakgrund inom tvärvetenskaplig forskning på forskningsinstitut och universitet. Hennes erfarenheter har bidragit till en metodbredd och praktiska erfarenheter av att genomföra deltagande observationer, samtalsanalyser, intervjuer, fokusgrupper, textanalyser, enkäter, och workshops. Därmed kombinerar Lina analytisk kompetens från forskningen med ”doer”-mentalitet från kommunalt arbetet – vilket lämpar sig väl för förändringsarbete då hon har god förmåga att grundligt förstå olika utvecklingsområden för att därefter identifiera och pröva vägar för att nå önskat mål.