Title Image

Actea välkomnar Ulrika Wennergren

Actea välkomnar Ulrika Wennergren

Ulrika kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetat med förändringsledning, projektledning, och konsulterande genomlysningar av processer – dels på övergripande förvaltningsledningsnivå, dels inom kommunens olika verksamhetsområden. Hon har även tidigare arbetat som konsult. Med sina erfarenheter inom organisations- och verksamhetsutveckling samt sin breda kompetensprofil – hon är t.ex. utbildad både programmerare och dietist – arbetar Ulrika gärna med både ”hårda” och ”mjuka” frågor. Ulrika brinner för att möta människor där de är och hon ser fram emot att med sin analytiska kompetens och förmåga till samverkande hjälpa just er organisation att växa in i förändringar.