Title Image

Actea vinner nya ramavtal

Actea vinner nya ramavtal

Som rangordnad etta inom området chefs- och grupputveckling kommer Actea från och med 1 maj 2018 och under två års tid framåt att kunna leverera konsulter med specialistkompetens inom chefsstöd- och grupputveckling, chefsutveckling på operativ nivå, samt ledningsgruppsutveckling till Västra Götalandsregionen.

Utöver avtalet med Västra Götalandsregionen har Actea, i hård konkurrens, även vunnit ramavtal med Uppsala kommun inom verksamhet- och organisationsutveckling samt ett avtal med kommunerna Tanum och Sotenäs för utbildning av chefer.