Title Image

Acteas 6 steg för en framgångsrik digital transformation

Acteas 6 steg för en framgångsrik digital transformation

Stegen för att genomföra en digital transformation varierar till stor del baserat på behoven och målen en verksamhet innehar. Det finns tyvärr ingen ”one-fits-all” mall som fungerar för alla företag och branscher. Vad vi på Actea dock sakta men säkert tagit fram ur vår långa erfarenhet inom branschen är ett ramverk över de viktigaste stegen som är nödvändiga för att en strategi för digital transformation ska vara framgångsrik.

Acteas strävan är att skapa en synbar och mätbar effekt i din vardag. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster för din digitala transformation vare sig du är mitt uppe i din planering, precis börjat, eller är i full fart med din digitala transformation. En digital transformation är en komplex process med otaliga fallgropar du behöver undvika, med lika många sätt att effektivisera implementeringen av din strategi för digital transformation. Kontakta oss idag så hjälper vi dig genomföra din digitala transformation så du kan stå fast och säkert även bland den mest mångfacetterade och tuffa konkurrensen.

Steg 1: Etablera en ny verksamhetsprocess

Digital transformation börjar med att omvärdera din existerande verksamhetsprocess. Detta kan antingen vara hela processer eller mindre detaljer. Men att förändra och byta ut processer som fungerat i flera år är ett tufft val, vilket är den fundamentala utmaningen med digital transformation: det krävs att du vågar ta beräknade risker. Tillsammans med Actea kan du minimera dessa risker och förlita dig på professionella konsulter med en lång erfarenhet av framgångsrika digitala transformationer.

Steg 2: Identifiera nyckelteknologier

Även fast det finns ett stort antal nya teknologier som har en liknande tillväxtkurva och användning, så betyder detta inte att du behöver implementera dem alla i din verksamhet. Valet av teknologi beror på processen du försöker optimera. Teknologi är egentligen bara ett verktyg för att främja din idé. Fokuset bör ligga på att identifiera teknologier som passar dina verksamhetsobjektiv och implementera dem effektivt.

Steg 3: Identifiera lösningar och mekanismer

Startar du din digitala transformation själv är det högst osannolikt att du hittar den perfekta lösningen på första försöket. Även om du hittar något som passar så behöver du fortfarande hitta de mekanismer som tillåter dig att enkelt implementera nya innovationer i framtiden. Actea hjälper dig och att identifiera dessa lösningar och mekanismer anpassade efter din organisation och tidigare process.

Steg 4: Införskaffa rätt talang

För att kunna implementera innovativa teknologier behöver du lika innovativa, skickliga och dynamiska personer som är villiga att forma idéer till en åtgärdsplan. Utan skickliga IT experter blir det svårt att implementera innovativa teknologier. Med Acteas konsulttjänster för din digitala transformation hjälper vi till att både utbilda din personal och hitta nya medarbetare för din digitala transformation.

Steg 5: Definiera vägkarta

Nästa steg är att definiera en vägkarta för verkställandet av den digitala transformationen. Vi hjälper dig att dela in den i olika lätthanterliga faser med ett slutgiltigt moment med riskdämpande milstolpar inkluderat, med andra ord: en prestation som visar på att risken av implementeringen har blivit lägre. Detta kan till exempel vara att säkra ett godkännande från högsta ledningen.

Steg 6: Fastställa dina KPI:s

En plan är inkomplett utan ett mål. För att kunna mäta effekten av din plan behöver du sätta upp några KPI:s (Key Performance Indicators). Tillsammans tar vi fram en tydlig och resonlig målbild baserad på din organisations resurser. Dessa mål kommer sedan användas som en guide för att optimera verkställandet av din digitala transformation och försäkra att du och dina medarbetare har något att sikta mot.
Det slutar dock inte där. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera strategin baserad på marknadens förutsättningar och resultat. Strategin kommer att behöva fortsätta förändras och svänga fram tills du hittar de rätta teknologierna och processerna för den digitala tidsåldern.

Actea: Konsulttjänster för din digitala transformation

Med Actea får du hjälp genom hela processen. Med vår långa erfarenhet vet vi vad som behöver göras för att genomföra en framgångsrik digital transformation, och vilka misstag som behöver undvikas. Kontakta oss redan idag och ta din verksamhet vidare i den digitala tidsåldern.