Actea och Försvaret

Vi kan försvar och beredskap

actea kan försvar

Uppdrag inom Försvarsområdet utgör en stor del av Acteas historia och vi har levererat tjänster till försvarssektorn sedan bolagets start år 2000 med syfte att stärka robusthet i försvaret och totalförsvarets förmåga. Actea har mångårig kompetens och erfarenhet genom konsultarbete och tillhörig bakgrund som yrkesofficer inom Försvarsmakten och FMV.

Med vår gedigna erfarenhet inom försvarssektorn och kunskap från metoder samt arbetssätt från andra branscher skapas en plattform för att leverera kundnytta.

ATT SÄKERSTÄLLA FÖRMÅGA

Vi ser att aktörernas förmåga inom försvarssektorn möjliggörs genom en kombination av organisation, processer, informationshantering och systemstöd som tillsammans bildar en robust struktur för att leverera en förmåga att stötta samhällets funktioner vid eventuell kris eller konflikt. Actea har stöttat kunder i deras resa mot en ökad försvarsförmåga och ett robustare totalförsvar sedan 2000.

Totalförsvaret är ett komplext system som grundas i ansvar och samhällsplikt och ska fungera i de mest utmanande tider. Därför är det av stor vikt att systemets komponenter fungerar när krisen väl slår till för att de som ska agera/hjälpa/svara när plikten kallar, kan göra det obehindrat. Att utrustning, materiel och tjänster är i brukbart skick och väl förvaltat är exempel på kriterier som är nödvändiga om totalförsvaret ska fungera som bäst.

VÅR VÄG FRAMÅT

Ett samhälle som är väl förberett med robusta strukturer för att hantera en eventuell kris är något som Actea vill vara med att utveckla och bidra till. Vi ser ett behov av att Sveriges motståndskraft idag kan förbättras eller där omvärldsläget förändras och vi måste anpassa oss. Det kan vara allt från klimatförändringar till en ökad hotbild mot Sverige.

Oavsett hot innebär det en ökad risk för invånare och en större behov att säkerställa att processer och rutiner fungerar. Tjänster som är kopplade för att undsättas vid en eventuell kris kräver struktur, logistik, ledning, materiel, personal, utbildning etc. Actea Consulting kan skapa ordning i kedjan som möjliggör förmågan att bistå vid en eventuell kris.

Välkommen att kontakta oss!

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärschef Actea Consulting Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärschef Actea Consulting Försvar