Verksamhetsutveckling

Actea Consulting har en mycket gedigen erfarenhet och verksamhetskunskap inom Försvarsområdet, både inom Förvarsmakten och FMV. Kompetenser och metoder kring projektledning, processer, organisation, stödsystem  i samverkan med vår verksamhetskunskap skapar en stor nytta för myndigheterna.

Det ger en stor bredd i uppdragen som Actea Consulting inom båda myndigheterna och över samtliga verksamhetsområden. Det ger spännande och utvecklande uppdrag.

Actea jobbar t.ex med att säkerställa flöden för tullhantering, processinförande avseende myndighetsgemensam avvecklingsprocess och utreda behörighetsstrukturer i myndighetsgemensamt Masterdatasystem.

ACTEA OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Actea har sedan år 2000 stöttat myndigheter, kommuner och regioner i deras resa att nå sina uppsatta mål. Vi har under åren kombinerat erfarenhet med ny kunskap genom att leverera konsulttjänster i team bestående av industriveteraner och nyfikna, yngre och drivna konsulter. En kombination av erfarenhet och nytänkande

vill du veta mer om actea och verksamhetsutveckling?

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar

läs mer om våra kompetensområden: