Vår väg framåt

ACTEA OCH FÖRSVARET

ACTEA OCH FÖRSVARET IDAG

I över 20 år har Actea bidragit med spetskompetens för att skapa rätt förutsättningar för ett välfungerande försvar mot kris och krig. Det är ett komplex system av komponenter som måste samverka för att i spetsen kunna leverera samhällsnytta till Sveriges invånare och medför omfattande struktur och ansvar bakom varje funktion.

Actea arbetar med försvarsmyndigheterna för att säkerställa myndigheternas förmåga att bidra vid kris och krig. Det omfattar arbete inom materielöverlämning, informationssäkerhet, tullsuspension, systemförvaltning, ILS och mycket mer. Samtliga delar bidrar till att vidmakthålla förmågan att bistå med samhällsviktiga funktioner.

Actea Consulting skräddarsyr och levererar rätt stöd, på rätt plats till försvarssektorn genom våra kompetensområden. Våra konsulter finns med hela vägen och bidrar med spetskompetens, struktur och erfarenhet i projekt för att effektiv uppnå önskade resultat.

LÄS MER OM VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN:

Idag är vi ca 25 konsulter inom affärsområde försvar som arbetar med försvarsmyndigheterna och vägen framåt för att skapa robusthet i Sveriges försvarsförmåga och resilience. Vi letar alltid efter nya drivna medarbetare som vill vara med och utveckla försvarssektorns förmåga att leverera stöd och vid kris och krig.

Vill veta mer om Actea och hur vi arbetar inom affärsområde försvar, kontakta då gärna någon av våra affärsområdeschefer:

Håkan Olofsson
Håkan Olofsson
Affärsområdeschef Försvar
Niclas Ivarsson
Niclas Ivarsson
Affärsområdeschef Försvar
Anders Larsson, VD
Anders Larsson
VD och Konsultchef Försvar