Hur vi arbetar

Hur vi arbetar

hur vi arbetar

På Actea lever och leder vi under konstant förändring. För att vi ska kunna leda andra behöver vi kunna leda oss själva och beakta omvärlden och förhålla oss till den. Vi behöver ständigt utvecklas, förstå och anpassa utifrån våra kunders situation och det sammanhang de befinner sig i. Konsulterna och våra Circle of friends är våra viktigaste resurser och vi utvecklas därför i det gemensamma lärandet, konsulter emellan och tillsammans med våra partners och kunder.

Vi arbetar utifrån metoder och verktyg som är grundade i forskning och evidens. Våra konsulter och samarbetspartners har såväl spjutspetskompetenser med relevanta certifieringar, inom specifika verksamhets- och organisationsutvecklingsområden som att de är kompetenta och skickliga uppdragsledare i form av projektledare och/eller förändringsledare.

Vi ser att teamleveranser ger ett högre mervärde, högre kvalitet i leveranserna och skapar en tryggare kapacitet vid tex sjukdom eller semester. Dessutom skapas ett lärande mellan både konsulterna och i samskapandet, sk. co-design, tillsammans med kund som gör att vi utvecklas och blir vassare för varje uppdrag.

Vi arbetar för robusthet, samhällsnytta och för effekt i vardagen!