Effektivisering

Effektivisering

Från handlingsplan till verklig effekthemtagning

Kundens utmaning

Kunden var på väg in i en organisationsförändring där bland annat två nya affärsområden skulle bildas och nya ledare tillsätts. Uppgiften den nya ledningen inom ett av affärsområdena hade, var att inom 24 månader skapa en välmående och lönsamma verksamhet, dvs att vända röda siffror till svarta. Behov fanns att göra en organisationsöversyn för att utvärdera den nuvarande organisationen med avseende på riktning, struktur och kultur. Utifrån det resultatet skulle en strategisk plan för arbetet med att skapa förutsättningar för en lönsam verksamhet tas fram.

Uppnådd effekt

Den överskådliga och genomarbetade strategiska planen som affärsledningen skapade har under två års tid använts som huvudinstrument för att genomföra alla nödvändiga förändringar. Resultatet har inneburit en resultatförbättring på närmare 100 Mkr. Arbetet har inneburit förändringar såväl i organisationsstruktur, processer som i förhållningssätt och ledarskap. En förutsättning till framgången har varit ett hårt arbete med att skapa en sammansvetsad ledningsgrupp som varit uthållig och haft en gemensam målbild av vad de skulle åstadkomma.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
Vice VD