Förbättrad IT-styrning

Förbättrad styrning, ledning, uppföljning och rapportering

Kundens utmaning

En ny europeisk och nationell reform hade tagits fram och kunden hade ett uppdrag att omsätta EU kommissionens och näringsdepartementets direktiv i verksamhetslösningar och systemstöd för sin verksamhet. Behovet var att få stöd i att leda IS/IT-delen av detta program där systemen byggdes från grunden. Insatsen för IT-systemutvecklingen omfattade mer är 100 medarbetare och 120 000 mantimmar per år.

Uppnådd effekt

Uppdraget fokuserade på strukturfrågor och nådde effekter som förbättrad styrning, ledning, uppföljning och rapportering. Ett arbetssätt för förbättringsarbete togs fram och etablerades och berörde process och arbetsmetod för verksamhetsanalys, kravanalys, design och implementering.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
Vice VD