Actea förändringsledning

Ledarskapsprogram

Ett viktigt steg på vägen

Kundens utmaning

Målbilden var att bli ETT företag med en enhetlig organisationskultur och i detta är cheferna en viktig del som kulturbärare och som förebilder. Utifrån detta skapades ett ledarskapsprogram med uppdraget att stötta den strategiska förflyttningen som företaget antagit.

Uppnådd effekt

Efter avslutat ledarskapsprogram har samtliga chefer börjat implementera handlingsplaner och skapat interna nätverk och samverkansformer mellan varandra för att öka lärandet i organisationen. Samtliga utvärderingar har visat att deltagarna haft stor hjälp av detta utvecklingsarbete och utgör en bas i det strategiska utvecklingsarbetet som leder till ökad helhetssyn, ökat fokus på kärnaffären, tydligt delegerat resultatansvar, skalfördelar och effektiviseringar samt ökad delaktighet på alla nivåer

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Actea Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
VD Actea Management