Actea Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling

Ökad förmåga att arbeta med strategiska utmaningar

Kundens utmaning

Ledningen hade en utmaning att gemensamt utveckla verksamheten för framtiden utifrån ett omfattande förändringsarbete som präglat verksamheten de senaste åren.

Målet med utvecklingsinsatsen var att stärka ledningsgruppen i uppdraget att leda och utveckla hela verksamheten. Ledningsgruppen skulle enas och anpassa sig till den beslutade målbilden och ett effektivt arbetssätt. Fokus låg på att förtydliga ledningsgruppens uppdrag, utveckla strukturerade arbetsformer, fördjupa relationerna, medvetenheten och kunskapen om gruppmedlemmarnas kompetens och förmågor samt förädla gruppens dynamik och samspel.

Uppnådd effekt

Ett ökat gemensamt ansvarstagande för att hantera de strategiska utmaningarna samt en ökad samsyn och förmåga att arbeta effektivt tillsammans var den stora effekten. I gruppen utvecklades ökad öppenhet, tillit och delaktighet.

Den uppnådda effekten baserades sig på ledningsgruppens fokuserade arbete under ca 18 månader där fokus både låg på att skapa stödjande strukturer för gruppens arbete och att arbeta med gruppens förmåga att samverka.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Actea Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
VD Actea Management