Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen, gdpr för svenska kommuner

BAKGRUND – VAD ÄR GDPR?

GDPR ”The General Data Protection Regulation” eller Dataskyddsförordningen, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och kommer då att ersätta PuL. Syftet med är att skydda den personliga integriteten. Det handlar om bankuppgifter, kontakter, adresser, inlägg i sociala medier, information om din IP-adress, samt vilka webbplatser du har besökt – allt lagras digitalt. Det ger medborgarna i EU och EES större kontroll över sina personuppgifter och säkrar att informationen skyddas i hela Europa.

KUNDENS UTMANING

Med bara ett halvår kvar tills den nya lagen kring GDPR träder i kraft saknar kommunen kontroll över sina personuppgiftsbehandlingar och om de har de personuppgiftsbiträdesavtal som krävs. Uppgifterna och avtalen är spridda över flera förvaltningar och det saknar egen personal som klarar av att få ordning bland personuppgifterna.

UPPNÅDD EFFEKT

Genom att strukturerat arbeta med informationsanalyser och riskanalyser kunde Actea identifiera vart personuppgifter finns idag. Därefter säkerställdes att dessa uppgifter hanteras, gallras, förvaras och skyddas på rätt. Ett gemensamt register för hela kommunen över alla personuppgiftsbehandlingar och personuppgiftsbiträdesavtal skapades samt en plan och struktur för fortsatt förvaltning av dessa register. Slutligen fick även ett stort antal anställda i kommunen
utbildning i den nya dataskyddsförordningen/GDPR.

Kontakta Actea för mer information

Mats Brocker Tel. 0705-222760
Jonas Reuterberg Tel. 0709-506959