Genomlysning IT-organisation

Genomlysning IT-organisation

Från renodlat teknikstöd till större fokus på verksamheten

Kundens utmaningar

IT-avdelningarnas roll som ett renodlat teknikstöd börjar allt mer omvärderas. Utvecklingen går istället mot större fokus på verksamhetsutveckling med stöd av IT. Detta innebär i viss mån ett paradigmskifte för IT-avdelningen där en förändrad kompetens efterfrågades.

Utifrån detta skifte fanns behov av en  genomlysning av dagens IT-organisation för att säkerställa att framtidens IT-organisation kan leva upp till kommande förväntningar.

Uppnådda effekter

Mellan verksamheten och IT har ett ökat förtroende och förståelse för varandra skapats. Detta grundar sig bland annat i en tydliggjord riktning i form en målbild som möter verksamhetens mål samt en tydlig behovsbild med prioriteringar från verksamheten.

Även stödjande strukturer som en överenskommen mötes- och beslutsprocess för IT frågor samt uppdaterade styrdokument, tjänstebeskrivningar, befattningsbeskrivningar och nya roller skapades.

Kommunen fick också en tydlig bild av var de befann sig i förhållande till tre liknande kommuner gällande IT leverans och ekonomi.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Helen Palm
Helen Palm
Affärs- och marknadschef Management
Viktor Storberg Svahn
Viktor Storberg Svahn
Vice VD