Actea - Våra tjänster

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande

Våra kunder


Våra kunder finns inom såväl offentliga verksamheter som i det privata näringslivet. Det som skiljer våra kunder åt är i huvudsak styrning och ledning – dvs om det är politiskt styrt eller ägarstyrt. Som bas i vår kundstock har vi ett antal ramavtal med flera kommuner, myndigheter och regioner såsom tex:

  • Managementavtalet Göteborgs Stad – verksamhets- och organisationsutveckling
  • Managementavtalet Västra Götalandsregionen – Chefsstöd för Grupp- och individutveckling
  • Managementavtal Eskilstuna kommun, Alingsås kommun, Linköpings kommun mfl.

Våra tjänster och kompetenser


Det vi kan konstatera är att avseende de tjänster och kompetenser som vi erbjuder och ser behov av hos samtliga av våra kundgrupper, så är frågeställningarna, utmaningarna och behoven de samma. Våra kunder har behov av att få stöd i exempelvis:

  • Verksamhetsutveckling
  • Processorientering och processledning
  • Förändringsledning
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Grupp- och individutveckling
  • Utbildningsinsatser
effekttriangel

Våra erbjudanden levererar resultat som ger en tydlig effekt i våra kunders vardag såsom bättre organisatorisk förmåga, stödjande strukturer, robust ledning och styrning och därtill stärkta medarbetare och ledare. Vi utgår ifrån våra tre hörnpelare – Riktning, Kultur och Struktur – som vi visualiserar i vår effekttriangel här nedan. Vi grundar modellen på forskning, fakta samt vår gedigna erfarenhet från våra tidigare utvecklings- och förändringsuppdrag.

Modellen genererar värde för våra uppdragsgivare inom offentlig sektor, försvar och näringsliv. Samspelet mellan triangelns olika beståndsdelar, kultur, struktur och riktning är avgörande för maximera effekten av vårt förändringsarbete.