Processorientering

Effektivisera flöden och processer med organisationsutveckling 

Organisationsutveckling handlar om att effektivisera verksamheten, processer och projekt. För bästa resultat ska arbetet alltid anpassas efter verksamhetens unika förutsättningar och behov.

Inom en organisation är det viktigt att alla tillgängliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, att rätt person på rätt plats och ges möjlighet till utveckling och framåtrörelse. En välfungerande organisation bygger dessutom på behovsbaserade produktionsstrategier utan flaskhalsar och processer som tydliga mål och följer organisationens strukturer. 

Det kräver aktiv organisationsutveckling som bör anpassas efter rådande förutsättningar och behov. Det finns inga universella lösningar eller givna framgångsrecept som fungerar för alla företag. Allt behöver anpassas. 

Organisationsutveckling

Hur tar man då organisationsutveckling framåt? 

Först av allt krävs en gedigen kartläggning av företagets nuläge; processer, aktiviteter och rutiner. Naturligtvis är det då viktigt att alla anställda, chefer och medarbetare ges möjlighet att dela med sig av sin bild av nuläget. 

Först då blir det möjligt att identifiera områden som upplevs som problematiska. Genom att inkludera så många som möjligt väcks dessutom engagemang, motivation och en känsla av att vara delaktig och att aktivt bidra till utvecklingsarbetet. 

För er som planerar organisationsutveckling är det viktigt att tänka på att det kan vara svårt att skaffa sig en tillräcklig bra bild över organisationens när man befinner sig i kärnans mitt. Actea kan som en extern konsult inom organisationsutveckling se organisationen med nya ögon och ta arbetet till nya nivåer. Med gedigen erfarenhet från många olika typer av verksamheter och bolag kan vi guida er till nya organisatoriska system som både förbättrar produktion, resultat och intern kommunikation. 

Organisationskonsult hos Actea

Acteas arbete med organisationsutveckling sker i etapper och ni kommer att vara delaktiga och dessutom löpande att bjudas in för att utvärdera arbetet. Vi ser transparens och kundnära samarbeten som avgörande för att hitta fram till optimala lösningar och något som förhindrar onödiga missförstånd eller felsatsningar.

Oavsett om ni hoppas på en organisationsutveckling för ökat kundfokus, hållbarhet, nya samverkansrutiner eller styrmodeller så kan Actea hjälpa er till effektiva strategier för just era behov. Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom organisationsutveckling.