Title Image

Allt du behöver veta om ledarskapsverktyg

Allt du behöver veta om ledarskapsverktyg

Som ledare och chef är du delaktig i att skapa förutsättningar för att dina kollegor och medarbetare ska lyckas. Det innebär en hel del ansvar och krav. För att positionen som ledare eller chef ska bli lustfylld och inte övermäktig finns en rad olika ledarskapsverktyg att använda. Vilka verktyg som passar dig och ditt personliga ledarskap beror på vem du är som person och hur du vill leda.

 

5 fördelar med ledarskapsverktyg

 

Så, vad är ledarskapsverktyg? Det finns konkreta verktyg såsom moderna digitala verktyg för kommunikation och överblick av verksamheten. Det finns också icke-konkreta verktyg som handlar om tekniker och hur man uppträder som ledare.

 

1. Svara snabbt på dina medarbetares frågor

 

Dagens ledarskap präglas till stor del av att använda sin tid på ett smart och effektivt sätt. Med snabbare svar blir dina medarbetare mer effektiva. Kunskapsspridning med digitala ledarskapsverktyg går mycket snabbt, dina anställda slipper vänta lika länge på direktiv och det går fortare att ta beslut.

 

2. Strategier för att höja prestationer

 

Att höja sina medarbetare är ett ständigt återkommande tema när det kommer till ledarskap. Att som ledare ha verktygen för att höja sina medarbetare till att prestera bättre resultat är en av grunderna för ett bra och framgångsrikt ledarskap.

 

3.Håll ordning på arbetsuppgifter och optimera

 

Som tidigare nämnt i texten skapar digitala verktyg förutsättningar för att enkelt och smidigt få en överblick av arbetsuppgifter. Det gör att du som ledare kan hålla ordning på vem som gör vad och status på arbetsuppgifterna.

 

4.Motivera dina medarbetare

 

Ledarskap och organisation har diskuterats i otaliga artiklar och böcker genom historien. Motivation och hur man motiverar sina medarbetare är ett ämne som ständigt är aktuellt. Ett motiverat team är mer effektiva, mår bättre och har roligare på jobbet. Med motiverade medarbetare kommer ert team att uppnå era målsättningar! För att komma dit behöver du hitta strategier och sätt att hålla motivationen uppe, hur du gör det kan du läsa om längre ner i artikeln.

 

5.Skapa en stark sammanhållning

 

Motivation och sammanhållning går hand i hand. Med en stark sammanhållning och teamkänsla hjälps man åt att uppnå sina gemensamma mål. Som ledare är det du som leder den här utvecklingen.

 

Kurser och digitala ledarskapsverktyg

 

Idag finns digitala ledarskapsverktyg som underlättar vardagen för moderna chefer. Digitala verktyg är byggda för att förenkla kommunikation, dela med sig av information och tilldela arbetsuppgifter. Fördelarna med att digitalisera den här typen av verktyg är bland annat att kommunikationen arkiveras, det gör det enkelt att gå tillbaka i historiken och hålla ordning på vilka arbetsuppgifter som tilldelats vem.

 

Det finns också olika ledarskapskurser med beprövade metoder där du som ledare får en insikt i hur ditt eget handlande och beteende påverkar de du leder i arbetet. En av dessa kurser är UL (utvecklande ledarskap) som du kan läsa mer om här.

 

Enkla sätt att motivera hos anställda och medarbetare

 

Motivation. Detta inom ledarskapslitteraturen ständigt återkommande ämne och en av de allra viktigaste ämnena som ledare. Det finns flera olika sätt att öka motivation, somliga är svårare och somliga är enklare. Ett av de allra enklaste sätten är att hälsa. Att chefen säger hej på morgonen, ställer frågor och har ett intresse för medarbetarna har visats sig vara ett effektivt och väldigt enkelt sätt att höja motivation.

 

Ge bekräftelse och skapa enhetlighet

 

Andra sätt att höja motivation på är att skapa en helhetssyn för samtliga inom en organisation eller ett projekt. Men en helhetssyn syftas på att alla drar åt samma håll, att individen förstår sin egen roll i gruppen och att gruppen förstår sin del i organisationens helhet.

 

Alla vill och har ett behov av att bli bekräftade och sedda. Att uppmärksamma sina medarbetare även för mindre framgångar är viktigt för att bygga självförtroende. Det måste inte vara champagne och fest varje gång. Ett “bra jobbat” och ett uppmärksammande på fikarasten räcker ofta långt. Medarbetarnas möjlighet att påverka sitt arbete och arbetssituation hänger starkt ihop med både motivation och bekräftelse. Att bli lyssnad på och känna att ens åsikter har en tyngd, blir hörda och tagna på allvar ger ytterligare bekräftelse.

 

Har ni fler frågor om hur ni kan utveckla ledarskapet inom er organisation? Kontakta oss på Actea! Vi har både digitala verktyg och ledarskapskurser som hjälper era chefer att ta nästa steg i sitt personliga ledarskap.