Title Image

Allt du behöver veta om organisationsutveckling

Allt du behöver veta om organisationsutveckling

Allt förändras med tiden. Det innebär att de inledande förutsättningarna förändras och inte minst att nya utmaningar kan och kommer att dyka upp. För att ett företag eller en organisation ska fungera på bästa sätt behöver de anpassa sig till den nya situationen. Annars är risken stor att förlegade arbetssätt och ineffektiva arbetsmetoder fortsätter att användas, vilket sänker kvaliteten inom verksamheten eller organisationen. Det är här som organisationsutveckling kommer in i bilden.

Vad är organisationsutveckling?

Organisationsutveckling handlar om att se över den egna verksamheten och skapa förändring för att bli bättre på att nå kundens vision och mål. Det kan handla om att förändra arbetssättet, utveckla den interna strukturen och förbättra de tekniska förutsättningarna. Enkelt förklarat handlar det om att bli bättre på att skapa värde för målgruppen.

Vad gör en organisationsutvecklingskonsult?

Det är konsultens ansvar att analysera den rådande situationen hos en organisation eller ett företag. Därefter behöver de kunna redogöra för vad som fungerar bra och mindre bra. Dessutom behöver en organisationsutvecklingskonsult även föreslå ett eller flera sätt att förbättra situationen. Slutligen har vi själva utförandet, ett arbete som oftast är mer komplicerat än själva analysen och planen.

Behöver ditt företag eller din organisation anlita en organisationsutvecklingskonsult?

Så gott som alla företag behöver förändras tids nog. Vissa företag och organisationer har dock svårt att skapa förändringen på egen hand, av en eller annan anledning. Detta leder oftast till flera problem, exempelvis ineffektiva processer, låg lönsamhet och långa handläggningstider. En organisationsutvecklingskonsult kan ta reda på vad det är som inte fungerar i nuläget och även ta fram en förbättringsplan.

Fördelar med att anlita en organisationsutvecklingskonsult?

Med hjälp av en certifierad konsult inom organisationsutveckling kan du inleda ett förändringsarbete. Du får bättre underlag för att förbättra den rådande situationen på ett effektivt och smidigt sätt. Organisationsutveckling i Sverige håller hög nivå, något som märks både på arbetsmarknaden och sättet som många kommuner och landsting kan hänga med i tiden. Förändringen kan i sin tur se olika ut beroende på vad konsulten kommer fram till. Konsulten kanske föreslår att du ser över organisationens strategi eller att företagets styrelse behöver ledarskapsutveckling. Förbättringsplanen kan då innehålla både strukturella förändringar, utbildning och andra passande åtgärder.

Hitta en certifierad konsult inom organisationsutveckling

Det finns många företag att vända sig till om du vill anlita en konsult inom organisationsutveckling. Det är alltid en bra idé att hitta en certifierad konsult inom organisationsutveckling, på så sätt kan du säkerställa att konsulten faktiskt har rätt kompetens och kunskaper. Du kommer trots allt att ta flera viktiga beslut baserat på de analyser som konsulten presenterar. Det är även smart att undersöka vilka tidigare uppdrag de har utfört, samt vad konsultens förändringar faktiskt har lett till.

Det kan vara svårt att sätta ett exakt pris för en organisationsutvecklings konsult, i de flesta fall får du en uppskattning och/eller en tidskostnad. Oavsett vad kostnaden landar på är det bättre att betala en konsult för att få hjälpa med att styra skeppet rätt än att fortsätta styra skeppet på fel sätt och åt helt fel håll.

LÄS MER OM ACTEA