Title Image

Artikel skriven utav Acteamedarbetare

I senaste numret av ”Journal of Mobile Technologies, Knowledge and Society” återfinns artikeln ”Mobile Device Strategy: From a Management Point of View” som är skriven av Acteamedarbetaren Martin Brodin. Artikeln belyser de steg en organisation, med ledningen i spetsen, bör genomgå möta kraven på ökad flexibilitet i tid och rum som mobila enheter medför. Detta utan att utsätta organisationens data i allt för stora risker. Artikeln finns att läsa i sin helhet på:

http://ibimapublishing.com/articles/JMTKS/2017/593035