Title Image

Den strategiska kompetensförsörjningen

Den strategiska kompetensförsörjningen

Tillsammans med våra systerbolag Framtidsverket och Leader Island erbjuder vi en marknadslösning kring Attraktiv arbetsgivare.

 

Attrahera och rekrytera framtidens ledare – Employer branding

 

Framtidsverket arbetar för att öka attraktionskraften för jobben inom den offentliga sektorn. Vi hjälper orga¬nisationer att stärka sitt arbetsgivarvarumärke utifrån en metod i tre steg: VAD, HUR och VAR. I VAD ligger fokus på organisationens interna arbete – här identifierar vi vad den specifika organisationen ska bygga sitt arbetsgivarvarumärke på. HUR handlar om hur organi-sationen ska synas och kommunicera för att nå ut till önskad målgrupp. VAR beskriver var organisationen bör synas fysiskt och digitalt.

 

Utveckla och behåll talangerna – Talent Management Program

 

Våra yngre medarbetare ser inte alltid chefsrollen som ett naturligt steg. Det kan vara svårt att behålla talangerna över tid. De klassiska ledarskapsprogram behöver utvecklas för att attrahera och matcha fram morgonda¬gens ledare. Actea Consulting designar och genomför Talent Management Program för offentlig sektor.

 

Morgondagens digitala ledarskapsverktyg – Leader Island

 

Leader Island är ett verktyg för kunskapsspridning där användare kan dela med sig av kunskap i vardagen. Med en premiumtjänst kan användare skapa ett slutet nätverk av frågor & svar, skapa egna taggar, bokmär¬ka inlägg, skapa undersökningar och lyfta medarbetare med positiva motiveringar. Användarna har även tillgång till en dashboard som visualiserar populära frågor, svar, ämnen och vilka användare som har varit flitigast med att dela med sig av kunskap.

Nyfiken på mer ta kontakt med:

Mats Brocker Tel. 0705-222760

Jonas Reuterberg Tel. 0709-506959

Vill du skicka e-post till någon av oss skriver du adressen enligt formatet fornamn.efternamn@actea.se