Author:Vania Ranjbar

Actea välkomnar Mats Persson

Mats är i grunden civilingenjör med lång erfarenhet från fordonsindustrin varav de 10 senaste åren som kvalitetschef på olika internationella företag. Han har arbetat i och lett mångkulturella team och är van att kommunicera på både engelska och svenska. Han brinner för att utveckla hälsosamma...

Actea välkomnar Joakim Hessling

Joakim är utbildad statsvetare med inriktning ledning och styrning av offentliga verksamheter. Senast kommer Joakim från Försäkringskassan, och han har tidigare arbetat med forskningsprojekt inom styrning av kommunala bolag på Centrum för kommunstrategiska studier samt en tid som verksamhetskonsult gentemot Stockholms stad. Sedan tidigare har...

Carina Bohm ny VD för Actea Consulting AB

Acteas styrelse har utsett Carina Bohm till ny VD för Actea Consulting AB. Carina tillträder som VD den 14 januari 2019 och efterträder Anders Larsson, en av Actea Consultings grundare och VD sedan 18 år tillbaka. Anders kommer från och med vårens bolagstämma att ingå...

Gott Nytt År!

Gott Nytt År!Såhär de sista timmarna av året 2018 vill vi på Actea Consulting passa på att tacka alla som vi har arbetat med under året. Tack alla kunder. Tack alla samarbetspartners. Och framförallt, tack alla fantastiska Actea-konsulter som brinner för att leverera Samhällsnytta och Effekt i vardagen.Nu...

Actea hjälper till att utmana karensavdraget

1 jan 2019 träder regeringens nya lagändring i kraft och karensdagen ersätts med karensavdrag. Som ett steg i vårt hälsofrämjande arbete kommer Actea att följa i Wise Groups fotspår och införa ett s.k. ”karensbidrag”, d.v.s. kompensera 80 % av lönen även första sjukdagen. För medarbetare...

Er digitala resa

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 enligt World Economic forum. I vår omvärld sker en snabb digital förändring och för många organisationer är det en utmaning att hänga med i utvecklingen då man fastnar i gamla tankesätt och strukturer.För...

Actea välkomnar tillbaka Johan Liljenberg!

Johan är civilekonom från Jönköpings handelshögskola och kommer närmast från Volvo Car Retail Solutions där han arbetat med produktledning och konceptutveckling mot svensk och norsk bilförsäljning och eftermarknad. Johan har arbetat med att digitalisera tjänster och arbetssätt för att skapa en modern retail som möter...

Actea välkomnar Ulrika Wennergren

Ulrika kommer närmast från Stockholms stad där hon arbetat med förändringsledning, projektledning, och konsulterande genomlysningar av processer - dels på övergripande förvaltningsledningsnivå, dels inom kommunens olika verksamhetsområden. Hon har även tidigare arbetat som konsult. Med sina erfarenheter inom organisations- och verksamhetsutveckling samt sin breda kompetensprofil...

Actea välkomnar Lina Larsson

Lina har de senaste åren arbetat med strategiskt ledningsstöd inom kommunal socialförvaltning, vilket bland annat inneburit genomförande av datainsamling, analyser, och utredningar samt arbete med olika samverkansprojekt och upphandling av verksamhetssystem. Lina är disputerad med en bakgrund inom tvärvetenskaplig forskning på forskningsinstitut och universitet. Hennes erfarenheter...

Actea välkomnar Olga Deering

Olga är konsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling med egna internationella chefserfarenhet på ett stort företag. Olga brinner för att utveckla, och hon drivs av att göra skillnad, transformera, och frigöra potentialen i människor, team, och organisationer. Med sina erfarenheter tar Olga sig gärna an uppdrag...