CERTIFIERAD KONSULT FÖR LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Som del av en ledningsgrupp ansvarar du över att ta fram beslutsunderlag för alltifrån arbetsprocesser, utvecklingsarbete och personal. För bästa resultat och affärsnytta krävs enhetliga strategier och samarbete – vi på Actea hjälper er på vägen.

Tryggt, harmoniskt och fungerande ledarskap är centralt för förändringsarbetet inom i stort sett alla typer av organisationer och företag. Ledningen ska klara av att erbjuda stabil stöttning och guidning genom utvecklingsprocessen, samtidigt som man löpande bör utmana och pusha teamet framåt. Motivera, engagera, uttrycka förväntningar och lyssna in medarbetarnas behov.

För att detta ska fungera är det viktigt att alla i ledningsgruppen har klart för sig exakt vad som ingår i uppdraget, och även har en tydlig bild av hur de ska samarbeta för bästa resultat. Effektivt ledarskap innebär alltså att alla i styrande position jobbar tillsammans mot samma mål. Om olika aktörer inom en och samma organisation ger olika direktiv eller utgår från olika förhållningssätt kan annars förvirring och osäkerhet uppstå inom det egna teamet.

Samstämmighet av det här slaget kräver kunskap om effektiva ledarskapstrategier och insikt i exakt vad som behöver göras för att företaget ska komma vidare i önskade riktningar. Ledningsgruppsutveckling är då ett effektivt verktyg på vägen mot nya, optimerade strategier.

Utbilda dig inom ledningsgruppsutveckling

De aktuella verksamhetsmålen varierar dock beroende på vilken typ av av organisation eller bolag det är frågan om. I samband med utmaningar, svårigheter eller förändringar kan det dessutom uppstå helt nya behov som eventuellt kräver helt andra åtgärder. Ofta kan det då vara svårt att hitta precis rätt form av ledningsarbete om man befinner sig mitt i organisationen. En extern aktör kan oftare få bättre överblick över gruppens dynamik, styrkor, brister och kommunikation.

Vi på Actea är specialister när det kommer till förändringsledning samt ledningsgruppsutveckling och lägger stor vikt vid insatser som stärker teamet som helhet likväl som den enskilde individen.

Vi är övertygade om att starka team ger starka företag och varumärken och att det därför är helt avgörande att börja i rätt ände. Inifrån och ut.

Läs mer om Actea

LEDNINGSUTVECKLINGSKONSULTER I STOCKHOLM

Vilken form av ledningsgruppsutveckling som passar er beror på strukturen inom er organisation. Om er verksamhet bygger på enskilda ledningsgrupper och team så hjälper vi er utveckla strategier som kan motivera varje team att ta sig till nya nivåer och resultat. I det fall som ledningsgrupperna snarare överlappar varandra och samverkar så anpassar vi istället våra insatser efter detta.

Hur går vi då tillväga för att åstadkomma sådan förändring, rent praktiskt? Vi börjar med att lära känna er organisation, era rutiner och mål. Bara genom att utvärdera era specifika förutsättningar och aktuella mål är det nämligen möjligt att lokalisera och åtgärda aktuella problemområden och flaskhalsar. Kombinationen mellan nulägesanalys och tydligt formulerade målbilder gör det möjligt att hitta strategier som ger er i ledningen verktyg för framåtrörelse och utveckling.

Istället för abstrakta affärs- och kommunikationsmodeller så tar vi fram tydliga, konkreta förslag på hur ni bör arbeta för att inspirera och leda på bästa sätt. I detta ingår naturligtvis även relations- och kompetensbyggande arbete och strategier för hur ni internt kan hantera olikheter och konfliktsituationer på ett smidigt sätt.

Kontakta oss på Actea redan idag för mer information om våra olika tjänster inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Vi vet värdet av effektiva strategier och enade organisationer som strävar åt samma håll.

KONTAKTA OSS

SKICKA ETT MEDDELANDE