Title Image

DIGITAL TRANSFORMATION – STRATEGIER OCH KONSULTJÄNSTER

Vad är digital transformation? Ett viktigt steg mot de rätta digitala redskapen och strategierna. En resa till vinnande lösningar som gör att en verksamhet kan stå sig även i den mest mångfacetterade och tuffa konkurrensen.

Digitala system, lösningar och plattformar är numera en självklar del av de allra flesta verksamheter. Eller borde iallafall vara. Många gånger är det nämligen helt nödvändigt att utrusta verksamheten med digitala strategier som kan utveckla arbetet i nya riktningar.

Vi på Actea kan hjälpa dig vidare till digital utveckling, oavsett om det gäller affärssystem, interna plattformar för kommunikation eller skräddarsydda helhetslösningar med krav på integration. Förändringsarbetet inleds med att vi tillsammans tittar närmare på Effekttriangeln, vår unika modell för alla typer av förändringsarbeten som bygger på de tre perspektiven vision och strategi, struktur och kultur. Med stadigt fokus på kommunikation och relationer etablerar vi en stabil teamkänsla som i sin tur underlättar framgångsrika utvecklingsinsatser.

Vi erbjuder de rätta redskapen och idéerna för att hantera dagens föränderliga och ombytliga teknologi. Denna typen av resurser effektiviserar affärsprocesser och arbetsflöden och just därför väljer många företag och organisationer att investera i just anpassade IT-lösningar och digital styrning.

Men mitt upp i utvecklingsarbetet så gäller det också att tänka på digital transformation. Dyra system och skräddarsydda plattformar räcker helt enkelt inte särskilt långt om inte lika mycket resurser satsas på kompetensutveckling och optimerade processer. Utöver detta är det viktigt att de digitala resurserna och verksamheten faktiskt samverkar och kompletterar varandra.

Vad är digital transformation?

Digital transformation kan komma att bli helt avgörande för ett företags framgångar men kan i värsta fall också drunkna i glappet mellan It-systemets funktionalitet och affärsmodellens förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte bara det digitala som ska anpassas efter verksamheten. Verksamheten ska också förändras så att den bättre matchar digitaliseringens ramverk och krav.

Hur? För att slutresultatet ska bli bra gäller det att sikta rätt redan från start. Dels handlar arbetet då om att kartlägga de rent tekniska behoven och vilken typ av IT-lösningar som passar er. Dels gäller det att ta fram strategier för hur den digitala utvecklingsresan ska struktureras och läggas upp, samt vilka ska vara ansvariga för vad under implementeringsarbetet.

Denna typen av satsningar handlar också om hitta fram till upplägg som klarar av att engagera alla inblandade och som motiverar personalen att bidra till och dra nytta av det digitaliserade klimatet. Samtidigt kan inte alla vara ansvariga över allt. Naturligtvis är det också helt avgörande att styrelse och ledning engagerar sig i förändringsarbetet.

Läs mer om Actea

ACTEA – KONSULTJÄNSTER INOM DIGITAL TRANSFORMATION

Ställer du dig fortfarande undrande till vad digital trasformation är? Genom att ta professionell hjälp i samband med digital transformation och utvecklingsarbeten så kan ni vara säkra på att bygga hållbara och långsiktiga strategier. Denna typen av investeringar kan resultera i helt nya möjligheter och till en effektiviserad verksamhet med motiverade, engagerade och produktiva medarbetare.

Vi på Actea kan guidar er vidare i transformeringsprocessen så att den sker på ett sätt som passar just era behov och förutsättningar. Vi hjälper också ledningsgruppen hitta fram till uppgraderade tankesätt gällande digitala processer. I grund och botten är det ledningen som fattar de avgörande besluten och därför är det också av hög betydelse att utbilda den inom effektivisering och digitaliseringens många möjligheter.

Kontakta oss för mer information om digital transformation i Sverige och andra tjänster. Våra konsulter är också specialiserade inom verksamhetsplanering, IT-styrning, förändringsledning och organisationsutveckling.

Vi ger er de rätta verktygen för att stå stadigt i en ständigt föränderlig värld.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.