Title Image

Digitala ledarskapsverktyg

Det finns många sätt att leda en verksamhet, en avdelning eller en grupp. Något som alla ledare och chefer behöver är relevant information. Detta ger en ledare möjlighet att fatta rätt beslut i rätt tid. Att få information är minst lika viktigt att kunna förmedla information på ett effektivt sätt. Idag finns det flera sätt att hjälpa ledare med detta, bland annat med hjälp av ledarskapsverktyg

Digitala system, lösningar och plattformar är numera en självklar del av de allra flesta verksamheter. Eller borde iallafall vara. Många gånger är det nämligen helt nödvändigt att utrusta verksamheten med digitala strategier som kan utveckla arbetet i nya riktningar.

Bli en bättre ledare

En ledare har många ansvarsområden. En av de viktigaste ansvaren är att skapa rätt förutsättningar för andra att skina. Det är ledarens roll att lyfta och motivera sina medarbetare, samt styra en verksamhet åt rätt håll. Allt detta kan snabbt bli övermäktigt för vilken person som helst. Tursamt nog finns det flera sätt att underlätta arbetet. Det finns många digitala ledarskapsverktyg att använda sig av för att kommunicera med kollegorna.

Kunskapsspridning med digitala ledarskapsverktyg

Ett bra exempel på ett digitalt verktyg som underlättar kommunikation är Leader Island. Det är en tjänst som gör det möjligt att snabbt ta in och även sprida information. Användarna kan bland annat skapa ett slutet nätverk där de själva frågar och ger svar. Det går även att skriva inlägg, tagga och bokmärka dessa inlägg och utföra många andra praktiska åtgärder. Kunskapsspridning med digitala ledarskapsverktyg gör det även möjligt för de anställda att känna att de kan göra sig hörda, både av chefen och av varandra.

Det finns flera vägar till samma mål

Som ledare är det lätt att falla i en stereotypisk mall och agera på ett formellt och auktoritärt sätt. För vissa ledare fungerar detta bra men det betyder inte att alla ledare måste bete sig på detta vis. Att hitta sig själv som ledare är viktigt. Vissa är mer diplomatiska och demokratiska i sitt sätt. Andra är orädda och tar gärna tag i konflikter för att snabbt kunna hantera dessa utmaningar och komma vidare. Oavsett vilken ledarskapsstil du har kommer du att ha god användning av de digitala verktyg vi har utvecklat.

Utbildningar som utvecklar ditt ledarskap

Personer i ledarskapsroller behöver ha god kännedom om sig själva. Självinsikt kommer inte automatiskt, för de allra flesta behöver vi hjälp med att analysera vårt beteende. Detta gör det möjligt att kartlägga både styrkor och svagheter. När du vet hur du själv är som ledare har du flera möjligheter. Du kan fokusera fullt ut på dina styrkor och delegera uppgifter där du inte är lika stark. Du kan även börja förbättra dina svagheter för att bli en mer komplett chef. Idag finns goda möjligheter att bli en bättre ledare genom utbildningar. Ledarskapsutveckling gör att du kan få en ökad förståelse för din roll som ledare och hur du kan bli den bästa möjliga ledaren utan att tappa bort dig själv på vägen.

Digitaliseringen förändrar spelets regler

Vår samtid blir allt mer digital. Det innebär inte bara att vi spenderar mer tid framför datorskärmen och mobiltelefonen, det innebär även nya förutsättningar för organisationer och företag. Digital transformation i Sverigegör det möjligt att skapa mer effektiva och formbara verksamheter. Tack vare automatiserade affärssystem, smarta hemsidor, olika ledarskapsverktyg och andra digitala möjligheter kan en enskild person uträtta mer än någonsin förr. Världen förändras och för att överleva gäller det att man kan anpassa sig till de nya reglerna och förutsättningarna.

Läs mer om Actea

Vi står till er tjänst

Är du intresserad av att förbättra företagets ledning eller kanske din egna ledarskapsförmåga? Det finns flera sätt att underlätta ledandet av en organisation eller en verksamhet. Hör av dig till oss, vi berättar gärna mer om hur vi kan utveckla ledarskap och förenkla kommunikationen mellan styrelsen och medarbetarna.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.