Title Image

ERFARNA KONSULTER INOM EFFEKTIVISERING FÖR DEN OFFENTLIGA SEKTORN

De flesta företagsledare håller nog med om att effektiva processer och funktionella strategier är en viktig del i resan mot framgångsrika resultat. Men hur vet man då vilka åtgärder och insatser som måste till för att förbättra företagets position?

För det första så beror allting på de rådande behoven, och på utgångsläget. Vad ditt företag behöver beror på om det just nu befinner sig i en utvecklingsfas och vad denna i sin tur kommer att innebära. Ska organisationen skalas ned, utökas eller är det mest av allt fråga om personalutveckling?

Oavsett vad det är fråga om för typ av organisationsförändring så är det viktigt att verksamhetens processer och rutiner anpassas efter de nya förutsättningarna. Bara då blir det möjligt att optimera arbetsflöde, kundnytta och förbättra resultatet. En konsult inom effektivisering kan hjälpa er på vägen.

KOMPETENTA KONSULTER INOM EFFEKTIVISERING FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

Hur ni lägger upp era processer och rutiner hänger med andra ord direkt samman med produktion och lönsamhet, men är även beroende av de anställdas välmående. När medarbetare och team slipper brottas med otydliga strukturer, luddiga uppgiftsbeskrivningar och störande flaskhalsar så arbetar de mer effektivt och trivs bättre. Något som direkt också avspeglar sig i resultaten.

Vad behöver då er verksamhet för insatser och typ av effektivisering? I vissa fall krävs ett helhetsgrepp för att komma fram till rätt åtgärder, och andra gånger räcker det med avgränsade punktinsatser. Allt beror på verksamhetens specifika behov och vilken typ av förändringsprocesser som väntar runt knuten. Om du själv är osäker kan du alltid konsultera oss på Actea. Våra insatser sker enligt arbetsmodellen Effekttriangeln som är ett resultat av många års erfarenhet, fakta och forskning. Triangeln omfattar perspektiven struktur, riktning och kultur, och arbetet sker även med fokus på intern kommunikation och relationer.

Vi guidar dig till effektiva insatser för just dina behov och stöttar naturligtvis även upp under genomförande och uppföljning. Målet är alltid de nya processerna ska matcha era behov även ur ett långsiktigt perspektiv.

Läs mer om Actea

Konsult inom effektivisering

Effektiviteten inom ett företag hänger direkt samman med verksamhetens organisation, ledarskap och strategier. Men om det är så att ni har fastnat i omständliga spiraler så kan vi på Actea guida er till nya upplägg, planer och målbilder.

Oavsett om er verksamhet har problem inom ramarna för specifika team, inom organisationen som helhet eller när det kommer till ledningsgruppens arbete och beslutsfattande så hjälper vi er till nya och utvecklade strategier. För att kunna möta era specifika behov inleder vi alltid arbetet med att analysera er verksamhet, era rutiner, mål och er organisatoriska struktur. Vi tittar närmare på hur verksamheten är uppbyggd, hur samverkan mellan de olika teamen ser ut, hur den interna byråkratin fungerar och försöker samtidigt kartlägga var de flesta flaskhalsarna uppstår.

Effektivisering hänger nära samman med ledningsgrupps- och organisationsutveckling och vid behov kan vi på Actea ta ett helhetsgrepp på samtliga dessa områden. När du anlitar oss så kan du också vara säker på att få kompetent hjälp med genomförande och implementering av det aktuella åtgärdsprogrammet. På så vis skapas förutsättningar för att förändringarna ska bli bestående.

Kontakta oss för mer information om vårt arbete inom organisationsutveckling och transformering. Vi tar företag till nya nivåer och till effektiva rutiner som ger stärkt produktion, omsättning, motivation och engagemang.

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.