Title Image

Vad är employer branding?

Employer branding är ett engelskt begrepp som kan översättas till arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarens varumärke består i sin tur av flera aspekter och förmåner som är knutna till att jobba hos den specifika arbetsgivaren. Det finns många fördelar med att stärka det egna arbetsgivarvarumärket, från sänkta rekryteringskostnader till personal som både trivs och presterar bättre. Främst handlar det om att bli mer proaktiva i sin rekrytering- och HR-process. Hur förbättrar man sitt arbetsgivarvarumärke? Vi har svaret!

Ta kontroll över varumärket

Det är vanligt att frågan ”Vad är employer branding” dyker upp eftersom många företag och organisationer är omedvetna om att de ens har ett varumärke. Employer branding går ut på att ta kontroll över det egna arbetsgivarvarumärket, både externt och internt. Alla verksamheter har ett arbetsgivarvarumärke, oavsett om de vill eller ej. En del av arbetet med employer branding går ut på att analysera hur varumärket ser ut nu och hur det bör se ut för att attrahera rätt personer.

Hur arbetsprocessen skulle kunna se ut

En av de första sakerna som görs är att ta reda på förutsättningarna. För att göra detta bör tre grundläggande frågor besvaras. Det handlar om att ta reda på hur arbetsgivaren ser sig själv (vad tycker personalen om arbetsgivaren), hur vill arbetsgivaren uppfattas av andra och hur andra uppfattar arbetsgivaren. Svaren på dessa frågor kan belysa flera viktiga områden, speciellt om det finns stora skillnader hos de olika svaren.

Därefter handlar det om att identifiera och utveckla arbetsgivarerbjudandet. Här handlar det om att ta reda på varför ett person skulle vilja arbeta hos en viss arbetsgivare. Det är även i detta skedet som erbjudandet utvecklas för att attrahera rätt personer.

En viktig del av employer branding är att utveckla en kommunikationsstrategi för att nå dessa talanger. Vilka kanaler ska man använda och hur ska de användas? Ska man rekrytera utifrån eller utveckla den egna personalen?

Det allra sista steget är själva genomförandet. Att beskriva vad som bör göras och att verkligen göra det är två olika saker. För att genomförandet ska bli bra måste de olika stegen övervakas och i många fall korrigeras allt eftersom olika utmaningar uppstår.

Det finns ingen mall för hur employer branding ska se ut

Alla företag och organisationer har olika förutsättningar. Det innebär att arbetsgivarens arbetserbjudande kan skilja sig åt rejält.

En attraktiv arbetsplats kan se ut på många olika sätt. Vanligtvis finns det tre kriterier som anger hur attraktiv arbetsplatsen är. Dessa är:

 

 • Arbetsförhållande
 • Arbetsuppgifter
 • Arbetstillfredsställelse

 

Bra arbetsförhållanden är något som alla anställda uppskattar och i många fall även kräver. Här ingår även faktorer som lön och företagskultur.

Läs mer om Actea

Bra arbetsuppgifter kan innebära flera saker, exempelvis att arbetstakten är rimlig, att det finns möjlighet att påverka det egna arbetet och att det finns en viss variation när det kommer till själva uppgifterna.

Det sista kriteriet handlar om lite mer diffusa aspekter. Bra arbetstillfredsställelse kan handla om att arbetaren känner sig uppskattad och erkänd, att de gillar sitt jobb och att jobbet i sig har en viss status. Samtliga kriterier kan påverkas av gott ledarskap och organisation.

Faktorer som inte kan påverkas lika enkelt

Det finns ytterligare några kriterier för vad som gör en arbetsplats attraktiv. En av dessa är arbetsplatsens läge. Ifall det är svårt att ta sig till arbetsplatsen, vare sig med bil eller kollektivtrafik, och om omgivningen dessutom är ful och mörk kan detta påverka hur attraktiv en arbetsplats är.

Hur en organisation eller ett företag ställer sig gentemot dessa kriterier ger en bra överblick över hur attraktiv en arbetsplats är.

Låt experter hjälpa dig förbättra varumärket

Det är sällan lätt att ta tag i det egna arbetsgivarvarumärket, speciellt när den dagliga verksamheten gör att hela personalstyrkan har fullt upp med annat. Anlita experter som kan guida er genom de olika delarna och hjälpa er förstå vad som behöver göras, varför det är så viktigt och hur ni genomför förändringen.

Employer branding skiljer sig från traditionell rekrytering på flera sätt. Genom att arbeta med varumärket blir det lättare för ”målgruppen” att identifiera företaget och dess attraktiva jobberbjudande. Employer branding företag vänder sig inåt och tar på så sätt reda på vad som gör deras arbetsplats attraktiv. Arbetet med varumärket är kontinuerligt och grundar sig i att hela tiden bli en mer attraktiv och bättre arbetsgivare för de nuvarande anställda och för den typ av anställda som företaget vill ha. Vill du påbörja arbetet för ett starkare arbetsgivarvarumärke? Ta kontakt med oss redan idag.

  KONTAKTA OSS

  SKICKA ETT MEDDELANDE

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.