Title Image

En enkel guide om verksamhetsplaner: Vad är en verksamhetsplan och vad är dess syfte?

En enkel guide om verksamhetsplaner: Vad är en verksamhetsplan och vad är dess syfte?

En verksamhetsplan är i sin enklaste form en guide – en vägkarta för din verksamhet som sammanfattar och beskriver mål och beskriver hur du planerar att uppnå dessa mål. En verksamhetsplan är ett verktyg för en bättre strategi- och affärsöverblick i nära sammankoppling med organisationsutveckling och budget.

Dess syfte är helt enkelt att göra det lättare för dig och din verksamhet att förbereda inför och hantera framtida aktiviteter, investeringar och utmaningar på ett mer lönsamt sätt.

Oavsett vad du tidigare hört så är verksamhetsplanering sällan en enkel process. Den är i sin natur icke-linjär. Med det menar vi att den inte följer en uppsättning av välplanerade steg, och att varje steg är beroende av varandra, där mindre förändringar i en specifik del av verksamhetsplanen kan ge upphov för större förändringar i en annan del, som i sin tur påverkar hela verksamhetsplanen.

Processen för att skapa en verksamhetsplan är på det stora hela både komplex och tidskrävande. Det kan därför vara en god idé att använda sig av konsulttjänster med certifierade konsulter för att ta fram en effektiv verksamhetsplan.
Vad ingår i en verksamhetsplan?

Följande delar är grundpelarna i en verksamhetsplan och är nödvändiga att inkludera för att den ska täcka alla behov och uppfylla sitt syfte.

1. Executive summary (Sammanfattning)

En executive summary är en kort introduktion till verksamhetsplanen. Den bör beskriva din verksamhet, problemet/problemen den ska åtgärda, din målgrupp och målmarknad och betydelsefulla finansiella punkter.

2. Företagsöversikt

En företagsöversikt är en överblick över de viktigaste detaljerna om ditt företag – företagshistoria, medlemmar i ledningsgruppen, läge, verksamhetsmål och rättsliga strukturer.

3. Information om dina produkter och/eller tjänster

Generell information om dina produkter eller tjänster ditt företag erbjuder.

4. Marknadsföringsplan

En utförlig beskrivning av din marknadsföringsplan om vad du hoppas uppnå med den, vilken budget du har och vilka kanaler du planerar att använda.

5. Milstolpar

Konkreta milstolpar för ditt företag. Det är här verksamhetsplanen blir något mer än bara ett dokument med information, det är här det blir en riktig plan med specifika och mätbara aktiviteter.

6. Information om ledningsgruppen

Inkludera information om varje person i ledningsgruppen och vad deras roll är i företaget.

7. Finansiell plan

Inkludera en utförlig beskrivning av din finansiella plan med vinster och förluster, kassaflödesanalys, balansräkning, försäljningsprognos, personalplanering och möjligtvis nyckeltal och/eller nollresultatsanalys.

Acteas konsulttjänster för verksamhetsplaner

Våra konsulttjänster för verksamhetsplanering är utförliga och samarbetspräglade. Vi tillhandahåller ett objektivt perspektiv så att din slutgiltiga verksamhetsplan är baserad på verkligheten och inget annat. Såhär arbetar vi:

  • Vi arbetar i nära samarbete tillsammans med dig för att få en bra uppfattning om dina mål och visioner och utifrån det skapa en konkret vägkarta för ditt företag inför de kommande åren.
  • Vi förväntar oss – och till och med kräver – flera iterationer av verksamhetsplanen. Vi är väl medvetna att den första versionen av en verksamhetsplan sällan är perfekt. Är du inte nöjd med vårt arbete så är inte vi heller det.
  • Vi ifrågasätter antaganden, genomför oberoende undersökningar och utforskar och föreslår alternativa sätt för att hjälpa dig uppnå dina företagsmål. Vi är konsulter, inte skribenter.
  • Om du behöver kapitalanskaffning kan vi utvärdera din verksamhetsplan från perspektivet av en potentiell investerare eller partner. Vår erfarenhet tillåter oss att snabbt identifiera problem och åtgärda dem långt innan du ska möta en investerare.

Kontakta Actea för att få hjälp med er verksamhetsplan

Framgångsrika organisationer bygger på analyser, utvärderingar och planering. Med en konsult för din verksamhetsplan från Actea kan vi hjälpa dig ta kontrollen över din verksamhet och se till att den utvecklas i rätt riktning på ett effektivt och hållbart sätt, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.