Title Image

En guide till Acteas kurs för förändringsledning

En guide till Acteas kurs för förändringsledning

Vår kurs för förändringsledning är utformad att hjälpa organisationer och deras anställda att förstå och hantera effekten av förändringar. Vi lär ut hur du effektivt kan planera och implementera transformeringsåtgärder.

Vår kurs för förändringsledning uppskattar din förmåga att:

 • Anta rollen som en effektiv lagledare för förändring, övergång och transformation inom ditt företag
 • Tillämpa olika professionella tillvägagångssätt för att möjliggöra smidig och effektiv förändring inom din organisation
 • Motivera och successivt anpassa individer för förändring inom organisationen
 • Engagera intressenter medan en organisation genomgår förändring eller en transformation
 • Minimera riskerna som uppstår från misslyckade förändringsåtgärder
 • Identifiera de olika rollerna som behövs för att kunna skapa en arbetsgrupp som har störst chans att åstadkomma en framgångsrik förändring

Vad du kommer lära dig

Acteas kurs för förändringsledning ger dig insikt, kunskap och verktyg för att utforska hur förändring påverkar – och påverkas av – individer, arbetsgrupper, organisationer och förändringsledare. Vår grundläggande handledning och kurs för förändringsledning är designade att utrusta dig med kunskap och praktiska tillämpningar för att kunna:

 • Skapa förutsättningarna för förändring i din organisation
 • Assistera med effektiv handledning och motivation för dig och ditt arbetslag att anamma förändring
 • Kunna tillämpa olika tillvägagångssätt för att genomföra förändringar smidigt och effektivt
 • Informera och hantera intressenter om statusläge under hela förändringsprocessen
 • Snabbare implementera förändringsåtgärder

Vad innebär egentligen förändringsledning?

Förändringsledning handlar först och främst om människor. Det är ett strukturerat tillvägagångssätt att hjälpa individer, grupper och hela organisationer hantera förändringar i en verksamhet och se till att framtida mål uppnås. Det är en effektiv plan med ett väldefinierat ledarskap som hanterar förändring fortlöpande gällande en verksamhets mål, mission, process eller teknikanvändning.

Förändringsprocessen är ofta väldigt komplex och består av flertal olika rörliga komponenter som måste fungera tillsammans för att kunna skapa en effektiv övergång. Förändringsledning kräver en typ av projektledning vars främsta fokus är att förändringen ska vara så smidig som möjligt. Framgångsrika förändringar sker först när en organisation har en väldefinierad struktur som minskar oreda och minskar slöseriet med resurser, samt säkerställer att varje aspekt genomförs effektivt.

Certifierat konsultbolag inom förändringsledning

Kontakta Actea idag och ta del i vår kurs för förändringsledning i Sverige så hjälper vi dig i arbetet med att skapa nya rutiner, strategier och affärsprocesser för förändring i din organisation.

I vår kurs för förändringsledning finns det något användbart för alla oavsett vad för roll du har inom din organisation. Välkommen in till Acteas kurs för förändringsledning och ta första steget mot att bygga en arbetsmiljö och ett arbetsklimat där alla medarbetare känner sig delaktiga på vägen mot effektiviserade och inkluderande strategier, bra kommunikation och samverkande.

Du som är ansvarig för att skapa förändring inom arbetsgrupper eller hela organisationer kommer finna vår kurs för förändringsledning speciellt användbar. Vår kurs för förändringsledning i Sverige vänder sig till, förändringsledare, projektledare, chefer och verksamhetsutvecklare som vill utveckla sin kompetens och förmåga att driva förändringsprocesser.