Title Image

FÖRÄNDRINGSLEDNING KURS – EXEMPEL

BESKRIVNING: FÖRÄNDRINGSLEDNING KURS

Står du inför att realisera långsiktiga mål och strategier? Har du behov av att göra en kulturförändring för att nå framtida utmaningar? Ska du utveckla arbetssätt eller införa nya stödsystem i verksamheten? Förändringar kan ha många olika anledningar och syften, det de har gemensamt är att vi behöver göra saker på ett nytt sätt. Genom kunskap och förståelse kan du initiera och driva förändringsarbetet så att det sker i den riktning du vill.

Resultat

Syfte med utbildningen är att ge deltagarna teorier, metoder och verktyg för att kunna leda förändringar. Efter genomförd utbildning förväntas deltagarna:

 • Ha en ökad och djupare förståelse för förändringsprocesser och rollen som förändringsledare
 • Förstå hur förändringsarbetet kan planeras och styras
 • Förstå vikten av ett närvarande ledarskap och hur motstånd kan hanteras
 • Ha med sig metoder och verktyg för att involvera medarbetarna i förändringsprocesser
 • Kunna leda förändringsarbete i sin verksamhet och prioritera rätt

Ur innehållet

 • Förändringsprocessen och dess faser
 • Rollen som förändringsledare
 • Metod för effektplanering och effekthemtagning
 • Att identifiera motstånd
 • Hantera rektioner på förändring

Metodik och pedagogik

Utbildningen är baserad på forskningsbaserad teori, övningar, dialog och diskussioner, som varvas med tillfällen till reflektion, både enskilt och i mindre grupper. Deltagarnas egna erfarenheter lyfts in och ger en koppling till den egna vardagen. Våra utbildare arbetar utifrån ett processinriktat förhållningssätt. Det innebär att utbildarnas sätt att agera, såväl som utbildningens upplägg bygger på att skapa möjlighet för ett samskapande tillsammans med deltagarna. Målet är att genom att kombinera teori, praktik och reflektion nå maximal effekt i vardagen. Under utbildningen skapar vi lärande på olika systemnivåer och använder oss av stödjande metoder som exempelvis:

 • Enskild reflektion och reflektion och dialog i par
 • Triader – grupper om tre där en ofta har en roll att observera processen mellan de båda andra
 • Fishbowl – en mindre grupp av deltagare som håller ett reflekterande samtal inför den resterande gruppen.
 • Olika former av upplevelser som bygger på enkla övningar i rummet

Vår teoretiska grund

Inom Actea baserar vi vårt förändringsperspektiv på nedanstående metateorier:

 • Systemteori – där organisationen ses som en komplex och dynamisk helhet, där helhet och delar interagerar och ständigt inverkar på varandra.
 • Gestaltteori. Cycle of change – en förändringsmodell som grundar sig på en gestaltteoretisk process som beskriver hur system anpassar sig till en förändrad omgivning.
 • Humanistisk psykologi – där individen ses som en meningsskapande och unik varelse och som fokuserar på personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som människa.

Upplägg

Hämta produktblad

Anmäl dig här eller fråga om mer information

   

  Sidan skyddas av reCAPTCHA.
  Integritetspolicy. Användarvillkor.