Förändringens fyra rum

FÖRÄNDRINGENS FYRA RUM

Konceptet

Vill du ha ett enkelt och beprövat verktyg för att skapa förståelse för förändring och ett gemenskap språk i er förändringsprocess?

Actea Consulting är certifierade i modellen ”Förändringens fyra rum” och i samarbete med förändringens fyra rum kan våra konsulter erbjuda dig och ditt företag ett komplett paket designat att leda er genom förändringsprocesser.

“Förändringens fyra rum” är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

Fyrarummaren skapar ett gemensamt språk och förståelse för dig själv, din grupp och ditt företag för den förändring som ni ska ta er igenom. Det handlar om att förstå förändring ensam och göra den gemensamt.

Konceptet består av

  •  Pedagogisk tillämpning av modeller som bygger på teorin.
  • Verktyg för daglig användning och uppföljning.
  • Applicering och inkludering av andra modeller såsom coaching, feedback och UL för att förstärka modellens nyttjande i vardagen.

Användningsområden är exempelvis:

  • I samband med all förändring och verksamhetsutveckling.
  • Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet.
  • I grupp – och teamutveckling.
  • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande.
  • För att undersöka klimatet i en grupp eller verksamhet.
  • I ledarutveckling och i arbete med ledningsgrupper och styrelser.
  • Vid systematiskt arbetsmiljöarbete.
Läs mer om Actea

Verktygen fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ-, grupp- eller systemnivå. Instrumenten är översatta till en mängd olika språk.

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.

© Copyright 2020, Förändringens fyra rum

Kontakta oss för mer information om vårt arbete inom organisationsutveckling och transformering. Vi tar företag till nya nivåer och till effektiva rutiner som ger stärkt produktion, omsättning, motivation och engagemang.

KONTAKTA OSS

SKICKA ETT MEDDELANDE