Title Image

Fördelarna med att anlita en projektledningskonsult

Fördelarna med att anlita en projektledningskonsult

Det finns många fördelar med att anlita en konsult som är kompetent inom området projektledning, speciellt om ett större projekt snart ska initieras eller om företaget ofta arbetar i projektform. Att kunna arbeta med projekt kräver att alla gruppmedlemmar är medvetna om hur det fungerar, vad som förväntas och mycket mer.

 

Även projektledarna får ta ett stort ansvar, något som ställer stora krav på deras förmåga att leda både gruppen och projektet. Vi går igenom olika anledningar och fördelar med att låta en konsult inom projektledning utbilda och hjälpa till.

Utveckla viktiga färdigheter hos nyckelpersoner

En duktig konsult inom projektledning kan göra enorm skillnad när det kommer till att utveckla ledarskapsförmågan och även lära ut projektmetodik. Det är inte ovanligt att låta en hel projektgrupp genomgå workshops, kurser och föreläsningar inför ett större projekt, inte minst för att säkerställa att alla kommer med samma kunskap i bagaget.

Det är även möjligt att låta en konsult inom projektledning helt fokusera på vissa personer, exempelvis projektledarna eller andra nyckelpersoner. Ett lyckat projekt bygger till stor del på projektledarens förmåga att kommunicera, motivera och leda gruppmedlemmarna rätt.

Objektiva observationer från tredjepart

En annan fördel med att ta in en konsult inom projektledning är att de kan se både projektet och relaterade delar från ett objektivt perspektiv. Detta är viktigt av flera anledningar, det är inte ovanligt att projektgruppens medlemmar, inklusive projektledaren, missar viktiga aspekter eftersom de helt enkelt är för involverade. De kan inte se skogen på grund av alla träd. Som konsult är det lättare att få ett helhetsperspektiv.

Projektledningskonsult med kompetens inom flera områden

Det är värt att nämna att det skiljer sig mellan olika konsulttjänster för projektledning. Det beror till stor del på att det finns mängder av olika projekttyper inom olika branscher. Ett byggprojekt fungerar inte på samma sätt som ett IT-projekt. Det är alltid smart att anlita projektledningskonsult som även behärskar ett visst område, en viss bransch eller en viss metodik.

För IT-projekt är det vanligt med SCRUM, en så kallad agile projektledningsmetod. För andra projekt kan det passa bättre med vattenfallsmetoden, alternativt kanban-metoden som även fokuserar på ständig förbättring och effektivisering.

Istället för utbildning kan företag lägga resurser på annat

Med hjälp av konsulttjänster inom projektledning blir det möjligt att snabbt utbilda både projektledare och resten av projektgruppen utefter behov. Detta förenklar, effektiviserar och anpassar behovet av utbildning så att den passar perfekt för det specifika projektet. Det innebär i sin tur att företaget slipper lägga alltför lång tid på mer genomgripande och allmänna utbildningar.

Hitta företag som erbjuder konsulttjänster inom projektledning

Det finns många sätt att hitta företag som erbjuder konsulttjänster inom projektledning. Ett tips är att alltid läsa Om oss, en sida som i majoriteten av fallen summerar vad det är för företag och vad de erbjuder. Undersök även tidigare uppdrag och referenser för att försöka hitta uppdrag som liknar just ditt. Detta är ett tydligt tecken på att de kan klara av även ditt uppdrag.