Title Image

Frukostseminarium 23 september: Samhällsnytta genom effektiv styrning

Enligt regeringen urholkar dagens styrning tilliten till det offentliga.

Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor bort från New Public Management. Det finns mycket stor potential i en förändrad styrning, dagens modell har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Styrningen har bland annat tagit sin utgångspunkt i varuproduktion och ekonomistyrningens fokus på kostnader snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Detta har lett oss fel.

Actea har långvarig praktisk erfarenhet av hur dagens fragmenterade och produktinspirerade styrning helt i onödan bidrar till ett omfattande resursslöseri. Håkan Steenberg seniorkonsult på Actea kommer att dela med sig av tankar och erfarenheter kring morgondagens styrning.
I samband med seminariet kommer det också finnas möjlighet att utbyta erfarenheter med andra.

Datum/Tid: Fredagen den 23 september
Frukost serveras från kl. 08:00, seminariet börjar kl. 08:30 och beräknas vara slut ca kl. 10:00

Plats: Actea, Stora Badhusgatan 18-20, Göteborg. Hitta till oss>>

Vi ser fram emot er anmälan senast den 16 september. Antal platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt för Acteas kunder och vänner. Har du någon trevlig kollega eller kontakt som du tycker borde få denna inbjudan, skicka den gärna vidare.

Anmäler dig gör du här.

Vid frågor kontakta:
Catharina Sjögren, catharina.sjogren@actea.se, +46 (0) 706-03 42 31

Håkan Steenberg, hakan.steenberg@actea.se, +46 (0) 703-32 00 00

Varmt välkomna!