Title Image

Hur möter du och din ledningsgrupp omvärldens utmaningar?

Hur möter du och din ledningsgrupp omvärldens utmaningar?

Synen på ledarskapet har varierat genom historien. Från en uppfattning att chefen var gudasänd till helt andra krav i våra dagars platta och snabbrörliga organisationer. Vissa förändringar hade tekniska förklaringar, som industrialiseringen eller digitaliseringen. Andra berodde på politiska eller ekonomiska förutsättningar för företagandet. Nu finns förväntningar på att en effektiv ledningsgrupp ska klara ständig förändring, att arbeta agilt med snabb återkoppling och god förankring ut i organisationen. Vilka krav ställer det på det interna samarbetet i gruppen?

 

Börja på hemmaplan

Att föregå med gott exempel och ”walk the talk” är återkommande råd till chefer och ledare. I våra dagar förväntas du också ha en transparent och öppen dialog med medarbetarna om vartåt ni ska. Är du verksam i en organisation med många unga medarbetare kan du ibland behöva beskriva till synes basala saker som vad är en ledningsgruppoch varför behövs den? En del gamla sanningar kan behöva omprövas, som sammansättningen och storleken på ledningen. Vissa omställningar kräver mod. Att skapa en större grupp genom att rekrytera fler och bredare, kan betyda att det blir mer dynamiska och stökiga möten! En större ledningsgrupp som avspeglar och representerar medarbetarna bättre, erbjuder samtidigt en bra träningsmiljö och kan fungera som pilot för förändringar som ska ut på bredare front.

 

Kreativa individer

I takt med digitalisering och annan utveckling förändras arbetslivet. Förväntningarna på självständighet och eget ansvar är självklara för många på den svenska arbetsmarknaden. Många välutbildade personer har höga krav på självförverkligande och vill arbeta för någon vars värderingar man delar. Inom många branscher krävs det samtidigt att cheferna har kvalificerade kunskaper om själva verksamheten, må det vara produktion eller tjänster. Det kan vara tufft att ha koll på alla delar. Om du känner att företagsledningen behöver kompetenshöjning, uppdatering eller en inspirerande föreläsning, ta kontakt med Actea som har gedigen erfarenhet inom området. Där finns kunskap om det senaste och konsulter med färska referenser från allehanda områden.

 

Förbered insatsen

Naturligtvis har du och de andra cheferna gått en och annan utbildning redan. Lägg en stund under nästa möte på att gå igenom vad de gav och vad som är värt att bygga vidare på. Allas erfarenheter är viktiga för att ni ska kunna bilda er en uppfattning. Nu ska de aktuella behoven fram. Och att enas om en lägesbild och vad som behövs måste få ta tid. Se utbildningen eller aktiviteten som en del i det större sammanhanget. Diskutera vad ni vill uppnå. Vilka problem ska lösas? Går det att återanvända tidigare kunskaper på något sätt? Vilka resurser ska läggas på detta? Vad finns det för budget och när har vi tid? Ge alla i uppdrag att höra sig för med tidigare kollegor och kontakter om vad som har fungerat för dem. Stjäl de goda idéerna med gott samvete!