Title Image

ILS – Integrated Logistics Support

ILS är förkortning för Integrated Logistics Support, eller drift- och säkerhetssystem på svenska.

Mer konkret innebär detta en ett systemstöd som kompletterar och optimerar användning, tillgänglighet, funktion och underhåll av system eller utrustning av något slag.

Inom till exempel försvarsindustrin är kraven på smidig och resurseffektiv drift, underhåll och förvaring höga. För att produkter och system ska klara kraven måste tillverkare ta fram olika former av strategier och styrdokument för hur system och produkter ska hanteras och underhållas på ett hållbart sätt.

ILS – hur används det?

Ett ILS (Integrated Logistics Support)-underlag är viktigt till exempel i samband med utveckling och upphandling av system.

För säker användning levereras utrustningen då med bland annat bruks- och instruktionsanvisningar, felsökningsmanualer samt olika typer av underhålls- eller driftsanalyser.

Läs mer om Actea

Syftet med ILS-satsningar är att upptäcka brister eller fel i god tid, att systemet enkelt ska bli begripligt även för nya användare och att nödvändig information om säkerhet och underhåll når fram på ett kontrollerat sätt.

Vi på Actea kan ta fram metodpaket och strategier som säkerställer avtalsenliga riktlinjer och styrdokumentation för användning av systemet eller produkten för lång tid framöver. Kontakta oss för mer information eller när du behöver en guide i arbetet med ILS (Integrated Logistics Support).

    KONTAKTA OSS

    SKICKA ETT MEDDELANDE

     

    Sidan skyddas av reCAPTCHA.
    Integritetspolicy. Användarvillkor.