Indirekt Ledarskap

Att leda genom andra chefer

Beskrivning av utbildningen

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolan kvalitetssäkrat koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna.

Konceptet bygger på gedigen forskning och ger tillgång till konkreta och användbara verktyg.

Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra ledare kräver en förmåga till abstraktion, modelltänkande och hantering av parallella tidsskalor. Det ställer stora krav på helhetstänk och förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit.

Att leda genom andra chefer handlar i mångt och mycket om att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer.

”För mig har IL-kursen inneburit fördjupad förståelse och insikt i vilka mekanismer och principer som gäller för indirekt ledarskap. Genom kompetent och lyhört ledarskap från handledarna har diskussionen fått den tankeväckande spets som krävs för kreativ och ödmjuk utveckling. Även under trycket av en ”trång” kalender, var kursen enligt min mening värd varenda minut.”

Michael Claesson
Överste, Markstridskolan

Innehåll och syfte

Vad innebär det att leda andra chefer?

Vad särskiljer att leda andra chefer från att leda medarbetare? Vad innebär det att vara chef på olika hierarkiska nivåer? Vilka förmågor krävs för att kunna leda via andra chefer?

Att leda genom att vara förebild

Vad är en bra förebild? Hur vill jag uppfattas? Vilken rollmodell skapar de bästa förutsättningarna för framgång?

Grundläggande förhållningssätt

Att styra med hjälp av en tydlig värdegrund. Handlingsutrymme, ansvar och befogenheter för mellanchefer? Hur kan jag bli ännu tydligare i min delegering? När är det ok att gå förbi underställda chefer?

Kommunikation och interaktion

Vad skiljer 1-vägs kommunikation från 2-vägs? Hur kan jag säkerställa att information och kommunikation når hela vägen fram? Hur väljer jag rätt informationskanaler?

Mål och beslut

Hur förmedlar jag mål och beslut i organisationen? Vilka organisatoriska hinder och sociala filter finns? Hur identifierar och hanterar jag dessa?

Och hur påverkas prestationsförmågan och ledarskapet i organisationen?

Rekrytering underställda chefer

Vilka krav skall vi ha på mellanchefer; förmågor, kompetens, egenskaper. Hur väljer jag ut underordnade chefer? Vilka fallgropar finns? Hur kan jag följa upp och säkerställa att alla underchefer presterar och utvecklas på önskvärt sätt?

Fördjupad spegling

Du får individuell spegling/feedback av en av våra certifierade och erfarna speglingscoacher, som ger dig skräddarsydd och professionell hjälp att tolka din ULL och förankra ledarverktygen i din vardag.

Målgrupp

Ledare som ingår i ledningsgrupp eller på hög strategisk nivå. Ditt ledarskap kännetecknas av att du leder andra chefer.

Förväntat resultat

  • Kursen ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och hur det kan utövas för att nå ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.
  • Insikter i hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.
  • Du får också verktyg för att öka tilltron till dig som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.
  • Förståelse för vad du bör tänka på när du rekryterar chefer samt vilka fallgropar som finns.

Pedagogik

Dagarna har ett ”hur-gör-jag-fokus”, vilket innebär en praktisk koppling till vardagen och förmedling av konkreta verktyg som underlättar och stärker det dagliga ledarskapet.

Programmet är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter.

Tempot är intensivt, med rika tillfällen till reflektion både enskilt och i mindre grupper.

Vi arbetar även delar av kvällen.

Upplägg

Kursen genomförs i internatform. Två dagar med mellanliggande kväll och en fördjupningsdag ca två månader senare.

Våra handledare

Alla våra handledare är av Försvarshögskolan certifierade IL-handledare. De är också certifierade i Acteas egna metoder och verktyg.

Samtliga har lång erfarenhet av ledarskap på hög strategisk nivå samt ledningsgruppsarbete

Pris

18 500 SEK exklusive moms.

Konferenskostnad och logi tillkommer.

Hämta produktblad

Anmäl dig här eller fråga om mer information

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatorisk)

Ämne
Anmälan till Indirekt LedarskapJag vill ha mer information om Indirekt Ledarskap

Lämna ett meddelande