organisationsutveckling case

industridoktorander

Ett robustare Sverige behöver även sådant som är nytt och Svenskt försvar behöver kontinuitet. För Actea handlar det om att skapa förutsättningar för lärande hos våra kunder och våra medarbetare för att utveckla och att utvecklas tillsammans. Varaktigt och på lång sikt.

Actea har under lång tid satsat på samarbete med universitetsvärlden genom medarbetare som doktorerar inom ramen för anställningen på Actea. För Actea handlar det om att skapa spetskompetens inom sina kärnområden, och på så sätt bidra både till våra kunders och till hela samhällets utveckling. Actea vill helt enkelt vara ett företag som är aktivt, nyfiket och delaktigt i skapandet av ett robust Sverige.

2020 disputerade Martin Brodin i Informationsvetenskap på doktorsavhandlingen Managing information security for mobile devices in small and medium-sized enterprises: Information management, Information security management, mobile device. Martin doktorerade vid Högskolan i Skövde och är idag verksam i Actea inom Information Security Management.

2021 började Niclas Björklund doktorera inom Management och Organisation i Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Niclas är intresserad av försvar som organisering mellan offentlig och privat sektor, och är verksam inom Acteas affärsområde Försvar.

Niclas Björklund
Niclas Björklund
Konsult